Tags » Fdisk

Unable to expand the local datastore beyond 2TB on ESXi host.

Expanding a local VMFS datastore beyond 2TB on the ESXi 5.x, 6.x host fails.

When we try to increase the volume we are unable to see the extent device. 294 more words

VMware

Linux - tạo partition dùng fdisk

Ở Linux, lệnh fdisk được sử dụng để quản lý các partition của ổ cứng. Với fdisk thì có thể tạo và xoá các phân vùng ổ đĩa, cũng như check được thông tin các partition. 886 more words

OS

Linux - check device name của hard-disk

Ở Linux, lệnh fdisk được sử dụng để quản lý các partition của ổ cứng. Với fdisk thì có thể tạo và xoá các phân vùng ổ đĩa, cũng như check được thông tin các partition. 933 more words

OS

Linux - quản lý ổ đĩa 

Ở bài này sẽ mô tả về sử dụng hard disk trên Linux

Partition là gì?

Có thể chia ổ cứng (hard disk) ra thành nhiều các phân vùng logic (partition) và mỗi partition đó sẽ được sử dụng như 1 hard disk. 801 more words

OS