Tags » FEG

Chương Trình và Nội Quy - Khóa học Freedom

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1/ Thời gian:

Độ dài khóa học: 10 tuần, 5-6 ngày / tuần. tối thiếu 30p/ ngày.

Bắt buộc theo đúng chương trình Ngày thứ 2 và thứ 4, ngày thứ 6,7,CN có thể chủ động sắp xếp với Gin. 1,838 more words

DIARY

Đôi nét về "Freedom" - Hướng dẫn Đăng kí

Tôi đều có thể, tôi sẽ làm được! – Đó là niềm tin của mình.

Còn bạn thì sao nè?

Tên Khóa học: mình lấy tên là Freedom, tức là Tự do.

907 more words
DIARY

Workshop Weekend!

I got to teach an art workshop on Saturday. We were 14 participants and had a great day. It was cool to teach, but also cool to see what kind of ideas the “students” could contribute. 24 more words

FEG Eyelash Enhancer

Perfect ALTERNATIVE to false lashes and eyebrows: Don’t spend money on lash extensions or damage your natural lashes with false eyelashes. GROW Up To 2 mm After Using For 7-14 days. 143 more words

FEG Eyelash Enhancer

Perfect ALTERNATIVE to false lashes and eyebrows: Don’t spend money on lash extensions or damage your natural lashes with false eyelashes. GROW Up To 2 mm After Using For 7-14 days. 143 more words

FEG Eyelash Enhancer

Perfect ALTERNATIVE to false lashes and eyebrows: Don’t spend money on lash extensions or damage your natural lashes with false eyelashes. GROW Up To 2 mm After Using For 7-14 days. 143 more words

Welcome, FEG Tourist Guides!

All roads lead to Dublin for the 19th Annual Tourist Guides’  meeting and FEG AGM, due to take place  from November 21st-26th, 2017. The crowds are gathering, the  queues are forming  and excitement is building as people as  are making their way to Dublin. 269 more words

FEG