Tags » Feng Shao Feng

The Monkey King 2

The Monkey King 2 là phim đầu tiên khiến tôi nhận ra rằng điện ảnh cần những góc toàn biết kể chuyện như thế nào, hoặc có thể nói khác đi là nếu chỉ lạm dụng cảnh trung, cận thì bộ phim sẽ mất tính điện ảnh và biến thành truyền hình ra sao. 1,782 more words

Review

Chinese Drama Ice Fantasy Releases Epic First Trailer

Upcoming Chinese drama Ice Fantasy has released quite an epic first trailer.  It stars Feng Shao-feng, Victoria Song, Ma Tianyu, and Zhang Meng.  I’ll admit I know next to nothing about Chinese dramas as a whole and have only even completed one drama.  213 more words

News

Prince of Lan Ling 兰陵王 (2013)

Story timeline ~564-577AD (Northern Qi-Northern Zhou)

One of my most skipped dramas. The scenes with bad guys were unbearable, so I literally skipped through all of it. 574 more words

Fun:Joy:Laughter