Tags » Festivali

NPK v boju za proračunska sredstva

Piše: Dušan Hedl

Nacionalni program kulture v boju za proračunska sredstva

Nacionalni programi kulture (NPK)1, ki ga je objavljalo Ministrstvo za kulturo, v dosedanjih sklicih parlamenta nazorno opisuje stanje duha v Sloveniji v začetku novega tisočletja. 1,055 more words

Festivali

Muzički festivali su lokalni događaju koji se orijentišu ka izvođenju muzike uživo, pevanje, sviranje, koji su često predstavljeni u maniru svog muzičkog žanra kom pripadaju, nacionalnosti izvođača ili mesta u kom se izvodi. 122 more words

Rock Am Ring

Kratka crtica o igri života

Živimo u vremenu gde su pritisci života prevazišli granice podnošenja normalne i zdrave osobe. Znamo svi, nema potrebe za daljim umaranjem pričajući o detaljima. Živimo u istoj zemlji, svako je imao barem jedna susret sa životnim izazovima preživljavanja. 815 more words

NLN 3