Tags » Fieldworks

บนบันไดขั้นแรก

วันนี้ใช้เวลาทั้งวัน (ตอนนี้เวลา 18.15 น.) ในการดั้นด้นบนโปรแกรมทำดิกชันนารี่

ตอนแรกใช้โปรแกรม Lexique Pro ทำไปทำมารู้สึกยังขาดๆ ไม่ครบตามที่ต้องการ ทำให้ลองหาโปรแกรมอื่น ตัวเลือกต่อมาคือ FieldWorks อันเป็นซอฟต์แวร์ของ SIL International ที่เป็นองค์กรยูเอ็นทางภาษา

จากการได้หมกหมุ่นเกือบทั้งวัน ทำให้มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์บ้าง นับว่าเป็นความพยายามที่ใช้เวลานานมาก หลังจากที่เป็นโจทย์สำหรับตัวเองหลายปีที่ผ่านมา วันนี้คล้ายกับว่าจะได้คำตอบแล้วในระดับหนึ่ง

นับว่าเป็นการก้าวขึ้นบันไดอีกขั้น สำหรับการก้าวขึ้นไปในระดับต่อไป

ตอนนี้การทำดิกชันนารี่ยาวี ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลายๆ ทาง ได้แก่ 33 more words

Blog

Seaside property

Half a platoon of soldiers – two squads – and the bunker they man. The place is somewhere on the coast of continental Europe, probably France or Denmark. 294 more words

Troops

Семинар по работе с Генограммой.

В выходные посетил семинар по работе с Генограммой, это вид полевой терапевтической работы, для которого не обязательно знать генеалогическое дерево на много поколений назад и подробности про каждого из предков. Важно не количество информации, а контакт.
Со мной работала Елена Веселаго, мой запрос был про разобщённость в родительской семье и неясность – где я среди них и вообще в своей жизни?
Упущу многие детали – они имеют смысл и важность только для меня.
Один из важных моментов – посмотреть на происходившие между моими родственниками события со стороны, словно на некоторую схему исторических событий прошлого.
Другой из важных моментов – почувствовать и увидеть у себя силы/дары/умения (которые явно уходят за пределы знаемых мной родителей и бабушек/дедушек); благодаря контакту с этими умениями я построил отношения с женой и построил свой дом. Для меня сейчас очень трепетно наблюдать за проявлением этих сил через меня, ещё предстоит лучше это изучить и полностью применять.
Терапевтическая работа позволила “перевернуть страницу” в моей жизни – оставить в прошлом большой пласт беспокоящих мыслей и чувств, теперь передо мной новый чистый лист.

Ещё за все дни семинара (да и до сих пор процесс идёт) было множество тёплых воспоминаний и “перепросмотров”, когда события из прошлого представали в совсем другом свете, более разнообразными, многогранными и несущими любовь (особенно, где раньше ничего не было). Например, изменилось мнение о жёстком и суровом папе – я листал свои детские фотографии (сделанные им – и сами фото и печать/проявка), на многих из них сзади была дата, написанная папиным почерком – это раньше я не замечал.

Сейчас ещё нужно некоторое время на переваривание всего произошедшего и на привыкание к своему новому состоянию.
Take your time.

P.S. Пользуясь случаем, выражаю признательность Елене Веселаго и группе за чудесно проведённые выходные! ;)

Tucked in for the winter

In my series of posts on fieldworks and dugouts, you could see dugouts both neat and rough. This one, probably from the winter of 1941-42, belongs to the “neat” category. 126 more words

Eastern Front

Fieldwork #5 "Music to my brain"

Recently writing and investigating for my passion project, Mount Everest, i discovered that i find myself immersing in the working “mood” by listening to music, and this not only happening with English writing, but calculus, chemistry and cornerstone of engineering, depending on what i am  working on, my tastes on music will change, and shift to reach the best concentration or genre oriented to that specific topic. 192 more words

Fieldworks

Fieldwork #2 "The Emerald necklace"

I am a lover of nature, and my hole life I’ve had the luck to be surrounded by it. And it is even more lovely to see big green spaces in the middle of the concrete jungle we all live in. 290 more words

Fieldworks

Fieldwork #1 "Public Garden"

One might think that a city is a place to thrive as a business man, a place to buy an apartment and enjoy the city life in the concrete jungle. 405 more words

Fieldworks