Tags » Fikih

Apakah SJSN, Beasiswa LPDP, dan Gaji PNS Haram?

Isu yg mengemuka mengenai status hukum BPJS atau beasiswa pemerintah, sebaiknya dikembalikan kepada mereka yg lebih ahli. Agama ini tidak begitu cetek hanya mengurusi keimanan dan ibadah ritual, diterapkan berdasarkan metodologi tertentu yg seringkali kurang dipahami orang awam. 246 more words

Ijtima'

Fikih Puasa Syawal (Bagian Keempat)

Berniat Puasa Syawal di Malam Hari

Hal ini dikenal di kalangan ulama dengan istilah tabyiitu an-niyah (berniat di malam hari/sebelum fajar). Mengingat puasa Syawal merupakan puasa yang hukumnnya sunnah, maka terdapat dua pendapat di kalangan ulama terkait hukum berniat puasa sunnah di malam hari. 981 more words

Fikih

Fikih Puasa Syawal (Bagian Ketiga)

Hukum Berpuasa Syawal Sebelum Mengqadha Puasa Ramadhan

Terdapat dua pendapat ulama dalam permasalahan ini.

Pendapat pertama

Keutamaan puasa Syawal hanya diperoleh bagi mereka yang terlebih dahulu mengqadha puasa Ramadhan yang mereka tinggalkan karena udzur. 682 more words

Fikih

Fikih Puasa Syawal (Bagian Kedua)

Waktu Pelaksanaan Puasa Syawal

Ulama sepakat bahwasanya keutamaan puasa Syawal diperoleh bagi mereka yang berpuasa selama enam hari di bulan Syawal, baik dikerjakan secara berurutan ataupun tidak; dan juga baik puasa tersebut dikerjakan di awal, pertengahan maupun di akhir bulan Syawal . 290 more words

Fikih

Fikih Puasa Syawal (Bagian Pertama)

Melengkapi artikel sebelumnya –klik disini– berikut ini kami ketengahkan beberapa pembahasan terkait puasa enam hari di bulan Syawal (baca: Puasa Syawal).

Pensyariatan Puasa Syawal… 759 more words

Fikih

Mengerjakan Puasa Syawal Terlebih Dahulu Sebelum Mengqadha Puasa Ramadhan

Pendapat yang lebih tepat adalah boleh mengerjakan puasa Syawal terlebih dahulu sebelum mengqadha puasa Ramadhan. Dengan catatan, diutamakan menunaikan qadha puasa Ramadhan terlebih dahulu.

Beberapa alasan yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut: 89 more words

Fikih

Fikih Ringkas Seputar Zakat Fitri

Kata zakat secara bahasa memiliki beberapa arti. Di antaranya: tumbuh, bertambah, berkembang atau sesuatu yang terbaik. (al-Mu’jam al-Wasith). Sedangkan kata fitri (fithr… 2,532 more words

Fikih