Tags » Filipino Values

Due Process?...Aww, come on!

DUE PROCESS?…AWWW, COME ON!

By Apolinario Villalobos

Given: The democracy system of the Philippines has three branches, Executive, Judiciary, and Legislative which are independent from each other. 545 more words

My bizarre magnet: Commercials

*Bizarre magnet will be a home to some random facts about me and thoughts in my weird little head. I’ll be talking about weird things I like or I’m attracted to, hence the words “bizarre” meaning strange and “magnet”, meaning a person or thing with a powerful attraction. 398 more words

Writes

Timeless Tradition

I personally enjoy attending family gatherings and celebrations; birthday, wedding, funeral (not so), baby’s 1st birthday, bridal shower, baby shower, retirement party, or an impromptu… 280 more words

Island Living

Ang Isang Araw sa Buhay ni Duday

Ang Isang Araw sa Buhay ni Duday

Ni Apolinario Villalobos

Nabanggit ko na noon sa naunang blog kung paanong sa gulang na 9 na taon ay ipinuslit si Duday mula sa Negros, sa pamamagitan ng “pag-empake” sa kanya sa isang karton upang maisakay sa barko at hindi masita ang recruiter. 737 more words

Magkaiba ang Ugali at Antas ng Kaisipan ng mga Tao

Magkaiba ang Ugali at Antas ng Kaisipan ng mga Tao

Ni Apolinario Villalobos

Hindi pare-pareho ang ugali at antas ng kaisipan ng mga tao sa mundo. 729 more words

Pinoy, isa kang Biyaya!

(Recap on The Feast SM Bicutan Thank God I’m Filipino Series: Halo-halo Espesyal)

Ang mga Pilipino ay katangi-tanging likha ng Diyos. Higit ano pa man, tayo ay mapalad na mabiyayaan ng mga pambihirang kaugalian na ating maipagmamalaki at magagamit upang mas maibahagi sa iba ang pagmamahal ng Panginoon. 616 more words

The Feast SM Bicutan Series

Guests First

At home, my mom has this box of china that she rarely uses. She brags that these wares were older than me and that she had it since she was single. 640 more words

Reactions To The World's Works