Tags » Filipino Values

Timeless Tradition

I personally enjoy attending family gatherings and celebrations; birthday, wedding, funeral (not so), baby’s 1st birthday, bridal shower, baby shower, retirement party, or an impromptu… 280 more words

Island Living

Ang Isang Araw sa Buhay ni Duday

Ang Isang Araw sa Buhay ni Duday

Ni Apolinario Villalobos

Nabanggit ko na noon sa naunang blog kung paanong sa gulang na 9 na taon ay ipinuslit si Duday mula sa Negros, sa pamamagitan ng “pag-empake” sa kanya sa isang karton upang maisakay sa barko at hindi masita ang recruiter. 737 more words

Magkaiba ang Ugali at Antas ng Kaisipan ng mga Tao

Magkaiba ang Ugali at Antas ng Kaisipan ng mga Tao

Ni Apolinario Villalobos

Hindi pare-pareho ang ugali at antas ng kaisipan ng mga tao sa mundo. 729 more words

Apolinario Villalobos

Repleksyon: Filipino Values sa Heneral Luna

(isinulat noong Oktuber 12, 2015)

by S.R.

Heneral Luna at Filipino Values

Sa nakaraang linggo, naging usap-usapan, sa media, mga eskwela at sa buong Pilipinas, ang pelikula ni Jarold Tarrog and Heneral Luna. 681 more words

Reaction Paper

Pinoy, isa kang Biyaya!

(Recap on The Feast SM Bicutan Thank God I’m Filipino Series: Halo-halo Espesyal)

Ang mga Pilipino ay katangi-tanging likha ng Diyos. Higit ano pa man, tayo ay mapalad na mabiyayaan ng mga pambihirang kaugalian na ating maipagmamalaki at magagamit upang mas maibahagi sa iba ang pagmamahal ng Panginoon. 616 more words

Feast Bicutan

Guests First

At home, my mom has this box of china that she rarely uses. She brags that these wares were older than me and that she had it since she was single. 640 more words

Reactions To The World's Works

AlDub: What I have learned from #TamangPanahon

Lahat ng bagay, pinaghihirapan, pinagsusumikapan at hinihintay sa tamang panahon

— Lola Nidora, Kalye Serye Character

I am not fan of the so-called “teleserye” especially in the Philippine because of the messages that it is giving to the youth: its okay to be a mistress or its okay to have a mistress.

480 more words
Article-Self Improvement