Tags » Films & Books

Về "Ý tưởng này là của chúng mình" - Đọc nhật ký vụ vặt, hình dung một mảng đời

Lại trong bối cảnh những ngày tháng 1 giữa lòng Saigon, sống mờ nhạt và nhàn rỗi như cô cá lên bờ chờ chết bởi chẳng thấy có thể làm được gì hơn khi không có nước, sức sống bị rút cạn từng giờ. 2,300 more words

About Them

về "Đập cánh giữa không trung" - Những khoảng không để lại.

“Sống tới đâu, viết tới đó, em không thể viết hơn những gì em sống được”
Huỳnh Vĩnh Sơn

Sài gòn, 23/1/2015, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình thảnh thơi đến nhàm chán, đến mức mỗi sáng thức giấc, muốn vùi đầu vào một cái gì để không còn kịp thở.

2,844 more words
My Life