Tags » Films & Books

Về "Ý tưởng này là của chúng mình" - Đọc nhật ký vụn vặt, hình dung một mảng đời

Lại trong bối cảnh những ngày tháng 1 giữa lòng Saigon, sống mờ nhạt và nhàn rỗi như cô cá lên bờ chờ chết bởi chẳng thấy có thể làm được gì hơn khi không có nước, sức sống bị rút cạn từng giờ. 2,300 more words

About Them

về "Đập cánh giữa không trung" - Những khoảng không để lại.

“Sống tới đâu, viết tới đó, em không thể viết hơn những gì em sống được”
Huỳnh Vĩnh Sơn

Sài gòn, 23/1/2015, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình thảnh thơi đến nhàm chán, đến mức mỗi sáng thức giấc, muốn vùi đầu vào một cái gì để không còn kịp thở.

2,844 more words
My Life

Harold Pinter on Memory and "creating" Life and Death...

Today was the first time that I watched a play of Harold Pinter. Knowing that it will be not straightforward at all, I enjoyed it. The one I watched was “Old times” about memory and its flexibility. 113 more words

Films & Books

The life of Pi: the truth we do not dare to believe

A very nice movie to watch on a Sunday afternoon has been the Life of Pi. Many of you have seen the movie, I am not going to give my opinion here. 92 more words

Films & Books

Blue Jasmine - the film

I do not need to emphasize the fantastic acting of Kate Blanchett, this is obvious. Neither the typical past-future alternating scenes that one sees in Woody Allen’s films. 56 more words

Films & Books

A practically useful book for our work environment!

The last year my HR department involved me in a training for Leadership coaching certification. In the beginning I got confused as to “I’m not sure this is something for me” until I started. 164 more words

Films & Books

Never too late for one's first ''idol''!

I have never been a fun of artists or a supporter of a public figure – in some way I get an allergy with celebrities and crazy girls crying over their photos. 201 more words

Films & Books