Tags » Fiqih

Isbal boleh asal tidak sombong ( Syarah Shahih Bukhari dan Syarah Shahih Muslim)

Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani adalah ulama besar yang mengarang kitab Fathul Bari yang merupakan tafsir terbaik untuk kitab shahih Bukhari dan sudah menjadi rujukan utama jutaan kaum muslimin di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. 278 more words

Islam

Mana yang boleh dan tidak boleh berbeda

Kalau kita buka literasi-literasi fiqih dari lintas madzhab yang diakui dalam dunia syariah, kita tidak mungkin bisa mengelak bahwa perbedaan pandangan dalam masalah fiqih adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terlepaskan. 1,342 more words

Fikrah Dakwah

Shalat di Belakang Ghair Ahmadi

Tanggal 20 Februari 1901 seseorang bertanya: “Mengapa Anda melarang murid-murid Anda shalat di belakang orang-orang yang bukan murid Anda?”

Jawab : Hadhrat Masih Mau’ud bersabda : 756 more words

Islam

Hukum Permainan

Segala macam bentuk permainan; baik klasik atau modern, baik pakai dadu atau tidak adalah boleh karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) selama tidak ada dasar hukum yang mengharamkannya. 245 more words

Fiqih

Darah yang keluar pasca keguguran

Assalaamu Alaikum WR WB.

Beberapa hari lalu istri saya mengalami keguguran. Usia kandungan kurang lebih 35 hari. Apakah darah yang keluar pasca keguguran, tergolong darah nifas, sehingga tidak diperkenankan untuk sholat dll. 359 more words

Fiqih

Hukum Bekerja di Bank Syariah bagian Kredit (Pembiayaan Syariah)?

Saya pernah bekerja di sebuah Bank konvensional (bukan bank syariah) sebagai staf kredit. Tentu saja setiap hari berurusan dengan bunga kredit bank tersebut. Karena tdk pas dihati akhirnya saya keluar. 345 more words

Fiqih

Muadzin tidak memenuhi syarat

Azan dan iqamah sebelum melaksanakan shalat fardlu (termasuk jum’at) menurut mazhab Hanafi, Maliki dan  Syafi’i berpendapat Sunnah muakadah, khususnya untuk shalat lima waktu yang akan dilaksanakan dengan berjama’ah. 674 more words

Fiqih