Tags » Focal

Focal: Viva Utopia – Mãi mãi thanh xuân

HFVN – Có một nơi không ai biết chính xác là ở đâu, nơi chỉ có ánh sáng chan hòa và hạnh phúc vô tận, nơi niềm hân hoan được khởi sinh và không bao giờ tàn lụi, nơi con người yêu thương và bình đẳng với nhau. 1,590 more words

Thương Hiệu

Understanding the 3 rules of composition

By Nicole Tinkham

Composition in a piece of artwork is incredibly important. It’s what catches the viewer’s eye and draws them in. Composition tells a story. 672 more words

Projected Falcons' depth chart for OTAs

FLOWERY BRANCH — The Falcons are set to open their organized team activities on Monday.

One session a week will be open to the media, so will get to tweak this PROJECTED chart as we move along. 468 more words

Sports

Projected Falcons' depth chart for OTAs

FLOWERY BRANCH — The Falcons are set to open their organized team activities on Monday.

One session a week will be open to the media, so will get to tweak this PROJECTED chart as we move along. 468 more words

Atlanta Falcons