Tags » FOOD FOR ALL

Let's hear it for consumers' voices

ร่วม “เปิดใจฟัง” เสียงจากคนกิน และ “ตะโกนดังๆ” ให้คนปลูกได้ยิน

พวกเรา GreenConnex เชื่อว่า เสียงสะท้อนของคนกินโดยเฉพาะผู้บริโภคจะเป็นพลังสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม สู่ สังคมเกษตรอินทรีย์ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งชุมชนของคนกิน และชุมชนของคนปลูก อันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ วันนี้พวกเราทีมงาน GreenConnex จีงได้รวบรวมเรื่องราวที่สะท้อนมุมมองของคนกินมาเล่าสู่กันฟัง ผ่านเรื่องราวความรู้สึกด้วยตัวหนังสือ เพื่อบอกให้กับสังคมได้รับรู้ ว่าพวกเราได้ “…เปลี่ยน…”

พลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คือ พลังของทุกๆคน

เริ่ม เปลี่ยนที่ตัวเราเอง

หนูจะกินผักตามฤดูกาล

จากการเดินทางของพวกเราในกิจกรรมด้านผู้บริโภคที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมกันสะท้อนมุมมองต่างๆอย่างน่าสนใจไว้หลายๆเรื่อง ที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองจากการกิน ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น คุณฐิติกรณ์ สักกะโต ได้สะท้อนมุมมองของตนเองจากพฤติกรรมการกินว่า “ในเวลาที่เรากินก็ไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลย อยากกินให้อิ่มเฉยๆ พึ่งมาคำนึงถึงตอนนี้ ทำให้คิดได้ว่า เราควรจะกินผักผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อที่เกษตรกร จะได้ไม่ปลูกพืชซ้ำซากและไม่ทำลายระบบนิเวศของดิน” แน่นอนว่าเมื่อเรามีพฤติกรรมการกินอย่างไรย่อมส่งผลต่อโลกอย่างนั้น เช่นกัน นอกจากนี้ คุณสุภาดา ระหาญสิม ยังสะท้อนถึงมุมมองการบุกรุกพื้นที่ป่าว่าเป็นเพราะฝีมือของพวกเราทุกๆคน “สาเหตุหนึ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ผู้ผลิตต้องหาพื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น เช่น การบุกรุกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากตามความต้องการของผู้บริโภค” จึงส่งผลให้เราเองเปรียบเสมือนเป็นผู้ทำลายโลกใบนี้ไปด้วย ด้วยวิถีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์ นอกจากนี้ คุณวิทยา ปราบปรามภัย ได้สะท้อนมุมมองถึงผลกระทบของป่า ซึ่งมาจากความต้องการของมนุษย์ในด้านการเกษตร “เพราะผู้บริโภคต้องการอะไรผู้ผลิตก็ต้องตอบสนองสิ่งนั้นๆ ถ้าเร่งรีบก็จำเป็นต้องใช้สารเคมี”

เพราะระบบนิเวศดี จึงทำให้เราได้ทานอาหารอร่อย

จะส่งผ่านเรื่องราวการกินที่ดีต่อกัน

คุณสุภัชชา ยังได้สะท้อนมุมมองอย่างน่าสนใจว่า “ปัจจุบันคนกินข้าวแบบไม่รู้ที่มา มุ่งแต่บริโภคเพียงอย่างเดียว ไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ปลูกอย่างไร ใส่ปุ๋ยอะไร ปลอดภัยหรือไม่ ในปัจจุบันจะมีซักกี่คนที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพเเละวิถีการกินอาหารที่ปลอดภัย แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้ได้รู้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ปลอดภัย สะอาด สามารถเก็บและกินได้เลย บริโภคแบบปลอดภัย เพื่อชีวิตที่สดใส ใส่ใจคุณภาพ” คงไม่เป็นการดีแน่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เหมือนดังที่ คุณปฏมาวดี ทรัพษ์รังสี กล่าวว่า “ในฐานะผู้บริโภคมองว่า กว่าที่จะได้ผลผลิตในแต่ละวันนั้น มีความยากลำบากมากเพียงใด ผู้ผลิตมีความสามารถในการผลิตพืชผักผลไม้ส่งให้คนในเมืองกิน แต่คนในเมืองหรือผู้บริโภคไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญกับชุมชน เเละไม่ได้นึกถึงว่ากว่าจะได้กินผลผลิตต่างๆนั้นมันยากลำบากมากแค่ไหน รวมถึงไม่ได้คำนึงถึงสารเคมีที่มากับพืชผัก คิดเพียงเเต่ว่าต้องอิ่มไปวันๆเท่านั้น”

เรา รู้ว่าอาหารที่เรากินมาจากที่ไหน


ผลจาการกินเข้าปากในแต่ลำคำ จึงทำให้พวกเราในฐานนะผู้บริโภค(คนกิน) จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ครับ สิ่งสำคัญเลยก็คือพฤติกรรมการกิน ดั่งที่ คุณอนุรักษ์ ได้แลกเปลี่ยนว่า “พฤติกรรมการบริโภคส่งผลต่อการผลิตของเกษตรกร เราอาจไม่เคยรู้ว่าการกินของเราส่งผลถึงการทำลายป่า ทำให้เกิดการใช้สารเคมี เราควรเป็นผู้บริโภคที่ดีและจัดการกับพฤติกรรมการกินของตนเอง” จริงๆแล้วพวกเราเองควรจะเป็นผู้สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกันได้โดยการ เปลี่ยนพฤติกรรม เหมือนดังที่ คุณกันยา สติภา และคุณสิทรา นิยมเพิ่มพร ได้บอกพวกเราว่า สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจะต้อง “เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการกินอาหารในแต่ละวัน การใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารเคมี อย่างที่สอง คือ การบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับความรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและหัดตั้งคำถามกลับตัวเองมากยิ่งขึ้น ช่างสังเกต ขี้สงสัย คิดก่อนกิน กินตามฤดูกาล กินอาหารใกล้บ้าน กินผักที่เราปลูกเอง ก่อนเราจะกินอะไร เราต้องรู้จักแหล่งที่มาของพืชผักชนิดนั้นๆพยายามที่จะปลูกผักกินเองเพื่อลดปัญหาโรคที่มาจากอาหาร” ดังนั้นเราควรหันมาดูแลสุขภาพของเราได้แล้วนะครับ อย่าให้อาหารเป็นตัวนำพาโรคมาสู่เรา และเราเองควรหาวิธีป้องกันและบำรุงร่างกายของเรา ด้วยการกินและปลูกผักที่ปลอดภัย สด สะอาด รู้ว่าอาหารมาจากไหน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัวเรา ข้างบ้านเรา หมู่บ้านเรา ชุมชนเรา ตำบลเรา แค่นี้ทุกคนก็มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย อายุยืนอีกด้วย ครับ

เราจะร่วมสร้างสังคม อยู่ ดี มีสุข ไปด้วยกัน

มรดกภูมิปัญญาอาหารที่ส่งผ่าน

เปลี่ยน ที่จะกินอาหารพื้นถิ่น ตามฤดูกาล

เมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธา

เสียงจากใจของทุกๆท่านที่ส่งผ่าน เราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของสังคม สุดท้ายนี้ทางทีมงาน GreenConnex ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางที่ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน เราเชื่อว่าพวกเราในฐานะผู้บริโภค จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างชุมชนของคนกิน ชุมชนของคนปลูก ชุมชนของเกษตรอินทรีย์ ไปด้วยกันครับ

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คือพลังร่วม จากพวกเราทุกๆ คน

Organic Food

Organic Food Journey (Ep. 3)

…The Soy Story…

“ปฏิบัติการค้นหา…เส้นทางอาหารอินทรีย์…ตอนที่ 3 เรื่องราวของถั่วเหลือง  จากแม่โจ้ สู่ ดอนเจียง”

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเอง ยืนหยัด อยู่ด้วย “ลำแข้ง” ของตัวเองอย่างมั่นคง มิได้สำเร็จเพียงแค่วันสองวันแน่ หากแต่ต้องอาศัยความทุ่มเท ความพากเพียร ความร่วมมือจากมวลชน ปฏิบัติการต่อเนื่องกันหลายทศวรรษ จริงจัง มุ่งมั่น เพื่อประสานพลังร่วมจากหลายฝ่าย อีกทั้งยังต้องประคับประคองทุกกลุ่มก้อน ให้สมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียวกันเสมอ เดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางความมั่งคั่ง และ ยั่งยืน บางชุมชน อาจจะไม่สามารถสัมผัสเป้าหมายปลายทางดังปราถนา ก็เป็นได้ …

35 more words
Organic Food