Det är ofrånkomligt att dra paralleller mellan det som sker i Sverige via Försäkringskassan och med regeringens goda minne och det som skedde i Tyskland under första hälften av seklet. 646 more words