Tags » Fortbildning

Open Dyslexic Font

Efter att ha fått tips om detta typsnitt två gånger på en vecka tänkte jag skriva lite om det. Kanske finns det fler än jag som inte hört talas om detta förut?  136 more words

Fortbildning

Lovtankar del 1

Så kom det då- vårterminens första lov, ett av många avbrott i rutiner och lunk.

Jag har både rasat ner i dvala och spurtat i effektivitet, det är lite komplicerat. 803 more words

#Slöjd

Verktyg för inkluderande arbetssätt, några exempel

Ovanstående bild känner nog de flesta lärare igen, den är väldigt tydlig och visualiserar de olika behov och förmågor som finns i en klass. När man ser bilden ter det sig ganska självklart för de flesta att likvärdig undervisning inte betyder att alla ska få exakt samma uppgift. 722 more words

Fortbildning

"Människor som kan uppföra sig gör det"

Det är ganska vanligt att lärare anser att beteendeproblem är något som hindrar läraren från att utföra sitt arbete, nämligen att undervisa. Det enklaste är kanske då att få någon annan att lösa problemet såsom eleven själv (som borde skärpa sig), elevens föräldrar (som ska uppfostra barnet) eller rektorn, politiker, specialutbildad personal m.m. 413 more words

Fortbildning

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet. 400 more words

Skolutveckling

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i åk 9 kommer de nationella proven snart. Det  är också deras sista terminen innan de skall få slutbetyg och fortsätta sin skolgång på gymnasiet. 418 more words

Skolutveckling

Low and slow är ett förhållningssätt för att närma sig barn och ungdomar som
är upprörda eller på väg att bli det. Förhållningssättet finns beskrivet i “Handlingsplan för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD” som du hittar… 666 more words

Fortbildning