Tags » Fortbildning

Nu är vi igång med ett nytt spännande läsår!

En månad in i terminen är arbetet på skolan i full gång och det känns riktigt positivt. Vi är alla supertaggade på ett nytt läsår! Terminsstarten har präglats av arbetsro och god stämning på skolan, både bland lärare och elever. 998 more words

Skolutveckling

Skolans tomma stolar- Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Aggie Öhman, som kanske är mer känd som Prestationsprinsen, har i dagarna kommit ut med en rapport i samarbete med Skandia: Idéer för livet. Rapporten behandlar ämnet problematisk skolfrånvaro och hur kommuner arbetar med frågan för att kunna tillgodose alla barn och ungdomars rätt till utbildning. 197 more words

Fortbildning

UXLibsII

UX- User Experience eller användarupplevelser. Det utgår från att vi med ett holistiskt perspektiv på våra användare undersöker hur de upplever, interagerar och använder vår biblioteksservice och våra biblioteksytor. 44 more words

Biblioteksutveckling

An investment in our teachers is an investment in student learning

We believe that our teachers are the #1 key to helping our students succeed.

Therefore, Viktor Rydberg Schools have made a purposeful choice to invest in the professional development of all of our teachers using a three-year cycle. 660 more words

Vrg Info

Glad Påsk!

Nu börjar vi närma oss påsklovet som kommer riktigt tidigt i år. Den senaste tiden har det hänt mycket intressanta saker kring skolutveckling på vår skola och i vår kommun. 347 more words

Skolutveckling

Arbetsminnesträning som insats i skolan

En ny studie vid Mittuniversitetet har visat att metakognitiv träning är väsentligt för att förbättra arbetsminnet. Elever som genomgår arbetsminnesträning och samtidigt övar sina strategier för tänkande och lärande förbättrar sitt arbetsminne medan elever som endast får arbetsminnesträning inte visar någon ökning av arbetsminnet.  304 more words

Fortbildning