Tags » Fortbildning

UDL som en Game Changer

Jag har tidigare skrivit två inlägg om Universal Design for Learning här och här. I detta inlägg vill jag passa på att tipsa om “ 568 more words

Fortbildning

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning

“Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning”, är en publikation från Skolverket som sammanställer forskning, utvärderingar och inspektion från 1994-2014. En kunskapsöversikt helt enkelt. 197 more words

Fortbildning

AD/HD och våra lärmiljöer

Man skulle kunna säga att AD/HD är ett kluster av symptom av funktionella särdrag som kan vara förenade med en ogynnsam utveckling och framtid i dagens samhälle. 811 more words

Fortbildning

Helen Timperley- Det professionella lärandets inneboende kraft

Helen Timperley är professor i pedagogik vid University of Auckland och har skrivit “Det professionella lärandets inneboende kraft“. Grundtesen är att lärares professionella lärande har en direkt gynnsam inverkan på elevernas lärande, det är eleverna som är i centrum. 813 more words

Fortbildning