Tags » Fortbildning

Skattningsskala- en form av visuellt stöd

Många barn och vuxna med kognitiva svårigheter och som har svårt att kommunicera och uttrycka sina känslor blir hjälpta av bildstöd. Ett framgångsrikt sätt för att dessa barn ska kunna uttrycka sina känslor och behov är att använda… 204 more words

Fortbildning

Undervisa inkluderande genom att modellera och använda stödstrukturer

I det här 3 minuter långa klippet “I do, we do, you do”  på teachingchannel.org visar läraren Lindsay Young hur hon undervisar för att nå alla elever i en klass med stor mångfald. 192 more words

Fortbildning

Vad innebär delaktighet i skolan?

Delaktighet är ett begrepp som ofta återkommer i skolans diskussioner, men vad står det för? Finns det en gemensam definition bland skolpersonal? När är en elev delaktig? 532 more words

Fortbildning

#28 Tack!

Idag fick jag besked att jag inte gått vidare till final till priset i Trevor Dolans minne. Kanske borde jag blivit besviken men det känns ju helt fantastiskt att någon tänkt på mig och faktiskt nominerat mig till detta jättefina pris. 135 more words

#Blogg100

Sociala berättelser

Sociala berättelser är en metod som utarbetades på 1990-talet av Carol Gray när hon arbetade med autistiska barn. Metoden visade sig framgångsrik på personer som t.ex.har svårt med verbal kommunikation, behöver visuellt stöd, behöver nedskrivna regler och förklaringar, samt som har emotionella eller kognitiva svårigheter. 314 more words

Fortbildning

#26 Det är något på gång

Den senaste tiden har jag märkt en ökad aktivitet och ett ökat intresse för slöjd i kombination med IKT. Det bubblar av rapporter, artiklar och vassa diskussioner på sociala medier. 71 more words

#Blogg100

Visuellt stöd- Ritprat- Seriesamtal

Ritprat är en metod som har utvecklats för att visualisera olika händelser och situationer för personer som har kognitiva svårigheter. Användningsområdet kan dock vidgas till alla barn och ungdomar som gynnas utav det. 398 more words

Fortbildning