Tags » Fortbildning

Instructional Rounds- ett verktyg för skolutveckling

Lee Teitel gästar denna vecka Täby för att föreläsa om “Instructional Rounds” för skolledare och lärare i Täby och Sollentuna. Under besöket kommer även en rond att genomföras på en av Täbys skolor. 786 more words

Fortbildning

Energiinventering

Skolan är en daglig prövning för många elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Under skoldagen måste många hinder övervinnas och det tar på krafterna. Om hindren blir för många finns det inte någon kraft kvar att göra skolarbete med, därför måste vi som arbetar i skolan se till att anpassa skoldagen så att den blir genomförbar för varje elev. 329 more words

Fortbildning

Tid och tidsuppfattning

Ju äldre ett barn blir desto större ansvarsbörda förväntas barnet kunna ta. En del av detta ansvar består av att kunna passa tider och veta hur lång tid saker tar att göra. 515 more words

Fortbildning

Universal Design for Learning del 2

Jag har tidigare skrivit om Universal Design for Learning (UDL) här och tänkte använda detta inlägg till att fördjupa kunskapen om vad UDL är ytterligare. … 543 more words

Fortbildning

Skattningsskala- en form av visuellt stöd

Många barn och vuxna med kognitiva svårigheter och som har svårt att kommunicera och uttrycka sina känslor blir hjälpta av bildstöd. Ett framgångsrikt sätt för att dessa barn ska kunna uttrycka sina känslor och behov är att använda… 210 more words

Fortbildning

Undervisa inkluderande genom att modellera och använda stödstrukturer

I det här 3 minuter långa klippet “I do, we do, you do”  på teachingchannel.org visar läraren Lindsay Young hur hon undervisar för att nå alla elever i en klass med stor mångfald. 192 more words

Fortbildning

Vad innebär delaktighet i skolan?

Delaktighet är ett begrepp som ofta återkommer i skolans diskussioner, men vad står det för? Finns det en gemensam definition bland skolpersonal? När är en elev delaktig? 532 more words

Fortbildning