Tags » Fortbildning

Kompensatoriska verktyg i undervisningen

I många av Sveriges skolor har eleverna tillgång till datorer och det finns stora möjligheter att använda kompensatoriska verktyg på sin dator/ipad eller i sin Chromebook. 398 more words

Okategoriserat

Jamen så var det det här med digitalisering och skola...

I diskussionen kring digitaliseringen av skolan dyker det med jämna mellanrum upp argument som pekar på att lärare i svensk skola inte är med på det digitala tåget. 937 more words

#Slöjd

Julen är här

December 161221

Nu går året mot sitt slut och vi avslutar en fantastisk termin. Just nu är tankarna i Luciafirande, glöggmingel och julavslutning, men vi minns också härliga uppstartsaktiviteter med korvgrillning och uteaktiviteter och inte minst allt lärande som skett i klassrummen under hösten. 681 more words

Skolutveckling

UDL på Skarpängsskolan i Täby

Här kommer bilderna från dagens presentation av UDL på Skarpängsskolan.

Fortbildning

Förklaring av UDL ramverket

Här kommer en enkel  förklaring till UDL ramverkets uppbyggnad för den som är intresserad:

Ramverket består av 3 huvudprinciper Engagement, Representation och Action & Expression.  333 more words

Fortbildning

Skolledare som är ute och far!

I går var vi tillbaka efter ett par dagar på Framtidens Lärande i Stockholm. Vi var där för att hämta vår Guldtrappa. Det var en spännande upplevelse och ett konstaterande att Simrishamns kommun har kommit väldigt långt i sin skolutveckling. 311 more words

Skolutveckling

Universal Design for Learning i Sverige

Vad är Universal Design for Learning?
Universal Design for Learning är ett ramverk som används för att utveckla undervisningen. Ramverket synliggör undervisningens tillgänglighet och hjälper till att säkerställa en varierad undervisning som ger alla individer i klassrummet möjlighet att lyckas. 233 more words

Fortbildning