Tags » Fortbildning

UDL på Skarpängsskolan i Täby

Här kommer bilderna från dagens presentation av UDL på Skarpängsskolan.

Fortbildning

Förklaring av UDL ramverket

Här kommer en enkel  förklaring till UDL ramverkets uppbyggnad för den som är intresserad:

Ramverket består av 3 huvudprinciper Engagement, Representation och Action & Expression.  333 more words

Fortbildning

Skolledare som är ute och far!

I går var vi tillbaka efter ett par dagar på Framtidens Lärande i Stockholm. Vi var där för att hämta vår Guldtrappa. Det var en spännande upplevelse och ett konstaterande att Simrishamns kommun har kommit väldigt långt i sin skolutveckling. 311 more words

Skolutveckling

Universal Design for Learning i Sverige

Vad är Universal Design for Learning?
Universal Design for Learning är ett ramverk som används för att utveckla undervisningen. Ramverket synliggör undervisningens tillgänglighet och hjälper till att säkerställa en varierad undervisning som ger alla individer i klassrummet möjlighet att lyckas. 233 more words

Fortbildning

Leading for Inclusive Education in Sweden 3-6/10

Den 3-6/10 gick kursen “Leading for Inclusive Education in Sweden” av stapeln på Harvard University. Vi var 8 personer från Täby kommun som deltog på kursen detta år varav två lärare, fyra rektorer och två från förvaltningen.   197 more words

Fortbildning

Nu är vi igång med ett nytt spännande läsår!

En månad in i terminen är arbetet på skolan i full gång och det känns riktigt positivt. Vi är alla supertaggade på ett nytt läsår! Terminsstarten har präglats av arbetsro och god stämning på skolan, både bland lärare och elever. 998 more words

Skolutveckling

Skolans tomma stolar- Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Aggie Öhman, som kanske är mer känd som Prestationsprinsen, har i dagarna kommit ut med en rapport i samarbete med Skandia: Idéer för livet. Rapporten behandlar ämnet problematisk skolfrånvaro och hur kommuner arbetar med frågan för att kunna tillgodose alla barn och ungdomars rätt till utbildning. 197 more words

Fortbildning