Tags » Fortbildning

UXLibsII

UX- User Experience eller användarupplevelser. Det utgår från att vi med ett holistiskt perspektiv på våra användare undersöker hur de upplever, interagerar och använder vår biblioteksservice och våra biblioteksytor. 44 more words

Biblioteksutveckling

An investment in our teachers is an investment in student learning

We believe that our teachers are the #1 key to helping our students succeed.

Therefore, Viktor Rydberg Schools have made a purposeful choice to invest in the professional development of all of our teachers using a three-year cycle. 660 more words

Vrg Info

Glad Påsk!

Nu börjar vi närma oss påsklovet som kommer riktigt tidigt i år. Den senaste tiden har det hänt mycket intressanta saker kring skolutveckling på vår skola och i vår kommun. 347 more words

Skolutveckling

Arbetsminnesträning som insats i skolan

En ny studie vid Mittuniversitetet har visat att metakognitiv träning är väsentligt för att förbättra arbetsminnet. Elever som genomgår arbetsminnesträning och samtidigt övar sina strategier för tänkande och lärande förbättrar sitt arbetsminne medan elever som endast får arbetsminnesträning inte visar någon ökning av arbetsminnet.  304 more words

Fortbildning

Första delen av terminen

Nu är vi drygt en månad in i terminen och vårens aktiviteter är i full gång.

Vi har nyligen haft föräldramöte med information till de blivande fotbollsklasserna. 860 more words

Vardag

Digital läsförståelse på engelska genom UDL

UDL Editions har tillsammans med CAST utvecklat ett läsverktyg som följer några av de principer som finns i UDL ramverket. I detta verktyg kan man välja att läsa/lyssna på sex olika texter och samtidigt få hjälp med att förstå och reflektera runt texten enligt… 332 more words

Fortbildning