Tags » Fortbildning

Digital läsförståelse på engelska genom UDL

UDL Editions har tillsammans med CAST utvecklat ett läsverktyg som följer några av de principer som finns i UDL ramverket. I detta verktyg kan man välja att läsa/lyssna på sex olika texter och samtidigt få hjälp med att förstå och reflektera runt texten enligt… 332 more words

Fortbildning

Studiepaket NPF

SPSM har ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som vänder sig till lärare och skolpersonal. Studiepaketet är ett sätt för lärare att få mer kunskap och förståelse för NPF samt en ökad inblick i hur svårigheterna kan yttra sig i skolmiljön. 103 more words

Fortbildning

Vem får sätta betyg?

Snart är det dags för betygsättning och då är det viktigt att ha koll på vem som egentligen får sätta betyg. I den här filmen från Skolverket klargör juristen Jessica Ovin regelverket. 225 more words

Fortbildning

Bilder från UDL / Pedagogiska byrån

Här kommer mina bilder från presentationen om Universal Design for Learning på Pedagogiska byrån den 11/11. Om man är intresserad av att veta mer om… 34 more words

Fortbildning

Grav språkstörning- UR Samtiden

2012 sände UR-samtiden en serie program från Specialpedagogiska Skolmyndighetens kongress om grav språkstörning. Den 9/11 är det dags igen, då börjar UR samtiden att visa föreläsningarna från årets konferens 2015. 47 more words

Fortbildning

Lösningsfokuserat tänkande i skolan?

Vid lösningsfokuserat förhållningssätt så arbetar man utifrån vad eleven gör som är bra, vad som fungerar, vad de har lärt sig av det förflutna och deras styrkor. 625 more words

Fortbildning

SKOLKOMPASSEN- ett nytt kartläggningsmaterial

Skolkompassen är ett nytt kartläggningsmaterial från Gothia Fortbildning författat av Anna Sjölund och Lena W Henrikson. Kartläggningens betydelse för att kunna stödja elever genom hela skolsituationen kan inte nog betonas. 517 more words

Fortbildning