Tags » Fortbildning

De saknade eleverna- Kenth Hedevåg

För att möta elever med neuropsykiatriska funktionshinder måste vi tänka om menar Kenth Hedevåg. Han har vid några tillfällen bjudits in av Täby kommun och många lärare har fått förmånen att lyssna på honom. 478 more words

Fortbildning

Att möta det som är annorlunda

Som lärare möter vi många olika barn i våra grupper, de flesta barn kan vi kommunicera med på ett fungerande sätt och vi uppnår en slags ömsesidig förståelse. 699 more words

Fortbildning

Webbaserad kurs om bedömning

Kanske har du hört talas om den webbaserade kursen för bedömning som Skolverket tagit fram tillsammans med Karlstads universitet och professor Christian Lundahl?Jag blev nyfiken när jag hörde talas om den och har nu gått igenom kursen och lämnat in slutuppgiften, nu hoppas jag bara på att den blir godkänd :-) 378 more words

Fortbildning

Matris till "Att följa lärande" av Dylan William

För lite mer än ett år sedan så sammanställde jag Dylan Williams bok “Att följa lärande” för att få en bättre överblick över de metoder han tog upp i boken. 2,248 more words

Fortbildning

BRUK- verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Vet du om att det finns ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i skolan? BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet och bygger på självskattning utifrån de nationella styrdokumenten.  324 more words

Fortbildning

#11 Jag låtsas som ingenting

Små glapp i bloggutmaningen kan det ju lätt bli när man är helt uppslukad av annat. Har fullt upp med att bedöma elevarbeten, skriva konsekvensanalyser och plugga forskningsmetoder. 126 more words

#Blogg100

Autismspektrumtillstånd AST

Autismspektrumtillstånd som förkortas AST är ett samlingsnamn för ett flertal diagnoser såsom t.ex. Asperger, högfungerande autism och atypisk autism. När man får en elev i klassrummet eller har elever med dessa svårigheter i skolan behövs det kunskaper för att kunna kompensera de svårigheter som det för med sig för eleven. 481 more words

Fortbildning