Tags » Forum

An indangan nan san kutsara

Indangan: Ho, bisay na kami dini. Ako nan sini na ako umangkon dini sa sayo na plato, kaabay mo yun na linumpan sa sayo pa, nan so’n na sawsawan na tawyo na may sili nan pinuga na suwa… Kamo don, so’n na kadirig mo na tinidor, wa’ pa kamo paglalalam. 29 more words

Iristorya

Alikmód sin tabayukyók

Panahon ini na lain man, panahon sin kapigaduhan,
panahon na wara kasiguruhan.
Kundi, madunong an Diyos, maaram sa kaniya
patarama-tama
ako dini, sa ako namumutangan, 59 more words

Iristorya

Panirum-sirom sa dagat

An imahen mo sa ako isip sugad sin panirum-sirom sa dagat –
Kahiwasan nan mahiwas na katalingkasan nan daan na duungan na pinangbayaan,
Sirungan sin solo-solo na kadak’an… 26 more words

Iristorya

98. Human Na An Iristorya

Cages and alarms
Keeping us from harm
I will be the guard
Hope to rest upon

Dini sa madulom na dalan, daghan an mapapangkugan, an makaulang, an makabatong, nan mabubungguan. 466 more words

Iristorya

DataCook Workshop

As a part of her ongoing Data Art projects, she has been participating in DataCook project and the team is having their first workshop in Seoul this weekend (Aug 28th) for anyone who is interested in utilizing DataCook and apply to their interests and projects.   14 more words

Younghui Kim

Mongolian Economy - Policy advice

Discussions on the current state of the Mongolian economy and difficulties and solutions surrounding it were held yesterday at the

Source: Mongolian Economy – Policy advice

Stories

Kahagasan

Awat na panahon an kaniya hinulat, bag’o siya nabiyayaan sin burak. Sa ibabaw san ruyag, an kaniya pagkaharak. Naimod niya sa palibot, an manglain-lain na burak. 219 more words

Iristorya