Tags » Frank Vanaerschot

Naar een echte energietransitie

Het goede nieuws dat Duitsland in 2022 uit kernenergie stapt, werd deze week al meteen overschaduwd door slecht nieuws: de CO2-uitstoot van de energiesector heeft in 2010 nieuwe recordhoogtes gehaald volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). 688 more words

Other Voices

Een hoogdag voor de ethiek

Woensdag 11 mei was een goede dag voor de financiële ethiek. Die dag vond de aandeelhoudersvergadering van Dexia plaats en die zal het bestuur van de bank niet licht vergeten. 641 more words

Other Voices

We hebben genoeg tijd verloren

“We verliezen tijd,” klaagde hij tegen zijn officieren, “en we zullen tijd blijven verliezen, zolang die schoften van de partij blijven bedelen om een zetel in het congres.” Deze woorden legde Gabriel García Marquez in Honderd jaar eenzaamheid in de mond van Aureliano Bundia, die tijdens de hevige Latijns-Amerikaanse burgeroorlogen tussen conservatieven en liberalen de conservatieve regering belegerde zonder binnen de lijntjes van het liberale kamp te kleuren. 1,190 more words

Other Voices

Croissant de lune voor een wassende dag

Het was de ochtend na een dag waarop de hele wereld het op me gemunt had. Te laat wakker worden om de dingen die je op een vrije dag wilde doen en toch zo vermoeid wanneer je uiteindelijk jezelf uit bed had getild dat zelfs de zeldzame, priemende winterzon niet inspirerend werkte. 571 more words

Other Voices

Education tailored to the market: a blessing for society?

A new academic year has begun and it appears not to have gone unnoticed by the media nor the general public. For several days, there has been a lively debate on the pros and cons of an admissions test, which aims to increase the success rate of first year students. 793 more words

Education

Onderwijs op maat van de markt: een zegen voor de samenleving?

door Frank Vanaerschot

Er staat een nieuw academiejaar voor de deur en dat is niet aan de publieke opinie voorbijgegaan. Reeds enkele dagen wordt een intens debat gevoerd over het nut en onnut van een toelatingsproef om het slaagpercentage van eerstejaarsstudenten op te krikken. 822 more words

Other Voices