Tags » Free Flow

Autumn 

The times are changing,

Everything is moving,

The temperature dips,

Whilst colours evolve.

The craving for home

Is a strong game,

To the shut the door, 8 more words

Ramblings

Sabunutan ko kaya si Kupido?

(paglalaro ng tadhana, isang pagsubok na di maikakaila)

Oi Kupido, kakagigil ka na ha?

Lumapit ka nga at nang masabunutan kita!

Pambihira naman ang iyong ginawang pagpana, 214 more words

DICTATES OF THE HEART

chilledhoney reblogged this on Chilledhoney's Blog and commented:

Masayang balikan :)

original version: ISIGAW, ISATITIK …BIGYANG LAYA ANG TINIG NI JUAN DE LA CRUZ

“Tinig ay pakinggan, gaano man kalakas o kahina, galing man sa baga o sa tinta… ito ay mula sa pag-iisa ng puso at isipan.”

Si Juan de la Cruz ay nakamasid…minsa’y naiinis, minsa’y nakangiti… 494 more words

FREE FLOW

Hollow Bones

My bones are hollow

each and every one of them

and of this I am completely sure

the big ones

the small ones

every single tooth… 67 more words

Thoughts & Things