Tags » FTP

FTP 425 Duplicate name error / Can't open data connection

Recently I faced an issue with FTP and it was error 425. Application client was trying to connect to FTP server via Active FTP.

Error happened when FTP open data connection to transmit data but Control connection was going fine. 208 more words

FTP 425

Uploading Files to FTP Server in C# in .NET Framework 4.0

At work the other day I had to do some work with uploading XML files to FTP , which I decided to do using FtpWebRequest… 161 more words

FTP là gì và cách sử dụng FTP trên host

FTP là một khái niệm rất quan trọng vì trong suốt thời gian bạn sử dụng host để làm website, có thể bạn sẽ cần sử dụng FTP nhiều hơn là dùng control panel của host vì nó sẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong việc upload/quản lý các tập tin và thư mục trên host vì sử dụng tính năng File Manager có trong control panel đôi lúc hơi rườm rà và bất tiện, cũng như ở trên đó bạn sẽ không thấy các tập tin hệ thống có tên là .htaccess, nên chúng ta sẽ cần sử dụng FTP để quản lý dữ liệu trên ổ cứng của host. 1,068 more words

Blog

A Guided Tour @ Wimbledon

I love tennis, yes I do! And I have learnt how to enjoy more the sport since I saw for the first time Gustavo Kuerten, former Brazilian tennis player three time champion of Roland Garros, playing a professional match. 579 more words

Tourism

#TheGreatFTPHunt - Update 26 June 2015

Introduction

Since the first post detailing the experiment, I tweaked some of the settings and of course, accumulated more data. In this post, I’ll detail some of the inner working of the experiment and note the latest results along some of the changes. 774 more words

Security