Tags » Funny » Page 2

"शोले" जर पुण्यात बनला असता तर.

“शोले” जर पुण्यात बनला असता तर….
“वाचताना गब्बर च्या टोन मधे डायलॉग बोलल्या सारखे वाचा”
©पुणेरी टोमणे

गब्बर – किती लोकं होती?

कालिया – कुठं?

पुटो च्या लेखणीतून

"TITANIC" पुण्यात बनला असता तर?

“TITANIC” पुण्यात बनला असता तर?©
– पुणेरी टोमणे©
निवांत वेळ काढून वाचा, मोठी कथा आहे……

***या कथेतील सर्व घटना, ठिकाण, पात्रे आणि त्यांची नावे काल्पनिक असून जर कोणाशी जुळले तर तो निव्वळ योगायोग समजावा, 8 more words

पुटो च्या लेखणीतून

आपल्या जाहिरातींनी मला काय शिकवले

आपल्या  जाहिरातीनी मलाके शिकवले ?

Health