Tags » Ganges River

Varanasi thành phố dị thường

(Kì trước: Gangtok – Sikkim, India)

Varanasi trong tôi là thành phố của sông Hằng linh thiêng, là vùng đất cổ xưa hàng ngàn năm tuổi, là thành phố của cái Chết, của sự dữ dội dị thường, nơi mà tôi đã nghe tới nhiều lần, nhưng bao giờ tưởng tượng được thực tế sẽ đến mức thế này. 965 more words

TRAVEL JOURNAL

Week 8 - "Beyond"

Filmed by Cale Glendening, “Beyond” follows Joey Laurence (more commonly knows as Joey L) on his trip to Varanasi, India for his photo series, Holy Men. 315 more words

Research

Ranch Poem - "Mother Ganges"

2007

“Mother Ganges”

As I merged with the river,
I separated from all the unknown.
Soaked with the inner mirror
my being had shown.

An infection may maim, 86 more words

Poetry

India Travel - Day Thirteen - Sunrise Boat Ride

Feb. 28th 2016 –

On our final day in India we had a Sunrise Boat Ride on the Ganges River in Varanasi.  We viewed the activities that take place along the river in the morning.   49 more words

Travel Photos

India Trip Day Thirteen - Walk to the Ganges River

Feb. 28th 2016 –

On our final day in India we got up before sun rise for an early morning boat ride on the Ganges River. 48 more words

Travel Photos