Tags » Gene

This Genetic Alteration Could Prevent the Next Potato Famine

Unlike humans, plants only react to infections when they sustain specific kinds of damage. Now we know that the solution is to get them to produce special “decoy” proteins that can be damaged, in order to get the plant to spring into action.

40 more words
Technology

Kilos na!

Oras, yan ang bagay na mahirap ibalik sa lahat.

Wala naman nagsisimula ng magaling.
Lagi kang magkakamali at lagi kang mabibigo.
Asahan mo yan.

Pero hanggang diyan ka na lang ba? 122 more words

Gene

Turuan

Nakakainis isipin kung paano ang katagang “Paalam” ay pumagitan sa ating dalawa
Kung paano ang isang kataga ay binago ang lahat
Ang “Mag-ingat ka sana, Kumain ka na ba?, Hatid na kita, Ang ganda mo” lahat ng salita sa ating diksyonaryo… 348 more words

Gene

Sa Kaliwa

Hindi ko alam kung paano ako napasok dito. Alam ko naman nang puno subalit sumakay pa rin ako. Dahil ang sigaw mo’y “Isa pa!, Isa pa! 287 more words

Gene

I <3 my bf

The past two days I’ve had rice with dinner and the past two days Gene has made my plate and made the rice into a heart shape. 29 more words

Random

Alam mo

Alam mo kung paano padaanin ang iyong mga daliri sa mga hibla ng kanyang buhok subalit pinili mong siya’y sabunutan at ito ay hilahin.
Alam mo kung paano haplusin ang kanyang pisngi, paagusin ang iyong mga kamay sa makinis niyang balat subalit pinili mong siya’y iuntog sa pader, sampalin, at suntukin. 298 more words

Gene

Jealousy

It is in the nature of human beings to dislike all those who are recognized as personally greater or superior, for it is integrated into our genetic code that the survival of the gene is only possible if this gene is desirable, or at least deemed desirable by the respective gene carrier. 415 more words