Tags » Genel

Kötü Ve Popüler

Sen bir defalığına mahsus hayatı dilersin, aşkı merak edersin. İnsanlar sana aşkın kavramını bedenlerle anlatmayı tercih ederler. Onlar için aşk sadece kötü çocukların bedenlerini fütursuzca ellemeleri ya da onlara kaba davranmaları. 857 more words

Genel

Anything

Someone was mysterious and sometimes you were curiosity for it after you talked for a long time.

Now you are to realise so have not knowledge everything’s different left over understanding everything

Genel

KONU: 2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi

Din insanlığın sahip olduğu en köklü kurumlardandır. İnsanların sahip olduğu inançlar, örf ve adetler, ahlâk, temel hukuk kaideleri, insanlar arası ilişkilerin biçimi çoğunlukla din kaynaklıdır. Evren ve yaşam hakkında insanların sahip olduğu düşünceler de temelde dine ve bilime dayanır. 207 more words

Genel