Tags » Gerrit Komrij

Komrij schrijfwedstrijd

Aan deze schrijfwedstrijd, bedoeld als hommage aan Gerrit Komrij, kun je meedoen als je het museum bezoekt en dezelfde kunst aanschouwt die Komrij ter inspiratie was. 49 more words

Redeloos


Angst

Heel argeloos begin je een gedicht.

Een aantal letters, aangenaam van vorm.

Het gaat vanzelf. Er slibben regels dicht.

Ze zwijgen nog. Ze wachten op de storm. 829 more words