Tags » Giao Diện Tin Tức

WordPress 3.4 tùy chỉnh dễ dàng hơn

WordPress đã phát hành phiên bản 3.4 . phiên bản này đã cải thiện đáng kể tuỳ biến chủ đề WordPress, đầu tùy chỉnh, cũng như hình ảnh chú thích… 209 more words

Wordpress Themes

News Magazine 24 – Premium Theme by ThemeForest

Here comes the highly recommended premium theme, News Magazine 24 wordpress theme for those who are running new blog sites or press releases. This theme has amazing attractive features to grab attention of your visitors. 18 more words

Wordpress Themes

Vpress Theme 2012

– Chỉ làm việc với WP 3.0

– Vì là phiên bản beta nên chưa có tài liệu hướng dẫn nên các bạn sẽ phải mò một chút nhưng nhìn chung cài đặt khá đơn giản, setting ít, chủ yếu sử dụng Widget. 140 more words

Wordpress Themes

VN-News Theme

VN-News là theme WordPress “made in VietNam” miễn phí với giao diện thích hợp cho blog tin tức, thủ thuật,… Sau một thời gian ra mắt bản 1.2 còn khá nhiều khuyết điểm, đến hôm nay mình đã làm xong bản nâng cấp là VN-News 1.2.1 với nhiều tính năng và cải tiến đáng kể . 51 more words

Wordpress Themes

Max – Magazine News Theme by DeluxeThemes

Max theme is a premium magazine theme which focuses more on content, yet still maintains an ultra-clean, attractive layout. A content-rich blog theme, a beautiful carousel dispalying your favorite posts, plenty of spaces for your advertisers. 22 more words

Giao Diện Wordpress

Newsworld – Magazine Theme by DeluxeThemes

Newsworld is the most recent News WordPress theme created by DeluxeThemes. It is a very unique, one of a kind magazine theme that allows you to run an advanced news portal in minutes. 20 more words

Wordpress Themes

Brewpper – Dynamic News Theme by ThemeForest

Brewpper is a complete News/Magazine/Review/Editorial theme that is created for ease of use and dynamic functionality. You will now be able to Write News, Editorials, Reviews & get Customer Feedback/Visitor Opinions by the Exclusively Built-In Polling System which is custom made by us especially for Brewpper with Error & Duplicate Voting Protection. 7 more words

Wordpress Themes