Gido.vn là dịch vụ mua hộ và vận chuyển hàng từ Mỹ của GHN. Nền tảng của Gido là GIC Prime. Không biết GHN đã mua lại thương hiệu này hay vốn nó đã là của GHN. 878 more words