Tags » Gif

Gif-animaatio

Elämäni ensimmäistä kertaa tuli harjoiteltua animaation tekoa ja saimme tehtäväksi tehdä GIF-animaation. Ajettelin aloittaa yksinkertaisella, jotta pääsee jotenkin kärryille. Päätin tehdä Love Gif-animaation oman blogini väreillä. 164 more words

Mediamateriaalin Tekeminen

submission 2 - production - gif

The digital media I chose to manipulate was of a gif. Initially, I shot a 5 second video of this particular moment and decided to convert it into a gif. 497 more words

KimuTsuyo [2]

Lên cơn bấn trai quá thì phải làm sao ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ lại tự đi đào thêm một mớ hints rồi tự mất máu ☼﹏☼ nếu post trước là hint theo chủ đề mật ngọt chết ruồi thì post này là phiên bản thương cho roi cho vọt =)) 45 more words

Joy Is Here!