Tags » Gio

Gio y la música

Entrevista al músico: Gio Bermejo

¿Cómo podrías describir tu infancia?
Complicada, pero una lección de vida mas.

Estudios Universitarios
Eso dije yo, ¿qué estudio?

¿A que edad descubres que la música es tu vocación? 353 more words

Entrevista

Fragrance Flashback

GIÒ – 1992 – ♀
Top Notes: Bergamot, Hyacinth, Jasmine, Mandarin, Rose, Rosewood, Violet
Heart Notes: Gardenia, Carnation, Clove, Iris, Orris root, Currant leaf, Currant blossom, Lily-of-the-valley, Myrrh, Orange blossom, Peach, Tuberose, White blossoms, Ylang-ylang… 182 more words

Fragrance Flashbacks

Feb 10, 2015

10/2/2014, ba lần đầu nhìn thấy con.

Trước đó, ba 27 tuổi, nghĩ mình đã đủ già, dẫu rằng cuộc đời vẫn còn dài lắm những chuyến đi xa. 463 more words

Vụn Vặt

Barcelona vs Villarreal game preview

Barcelona won’t have an easy game against a good Villarreal, but the ‘azulgrana’ have to win to keep following Real Madrid. 39 more words

Barcelona

Câu chuyện lại bắt đầu...

Ánh mặt trời sưởi ấm những giá băng

Băng chưa tan mà lòng người ấm lại,

Cơn gió ngang ấp ôm những thương tổn

Vết chưa lành nhưng cũng chẳng còn đau. 119 more words

Gio

Gio Magaña Strives For Greatness

 

Jose Marquez

Talon Staff Reporter

“I keep dreaming to become a professional soccer player one day,” Giovanni Magaña replied after being asked what kept him moving forward with his soccer career. 274 more words

News