Tags » Go-to-Market

Sales Kickoff - An opportunity to up your content!!!

Sales Kickoffs are ultra-important. Organizations spend a ton of resources and money on Sales Kickoffs every year. Not only do companies have their entire sales teams in one single location, but they also take other sales-supporting members to help with the kickoff. 948 more words

Sales Enablement

Nichen löytäminen on startupille elinehto

Jokaisen start-upin menestyksen kannalta on aivan kriittistä löytää kehitetyn ja markkinoitavan ratkaisun niche. Nichehän on liiketaloudellisessa viitekehyksessä kapeammin määritelty markkina/tarve laajemman markkinasegmentin sisällä. Nichen löytäminen on välttämätöntä, jotta ratkaisu voidaan räätälöidä vastaamaan kyseisen nichen erityistarpeita ja kohdentamaan fokusoitu markkinointi nichessä olevilla toimijoille. 382 more words

Startups

Are You Sure You Are Ready?

Today’s topic has been top of mind for the past several weeks.  Over the course of my career, I’ve found it to be one of the most under-appreciated, under-utilized, and misunderstood topics in product management. 702 more words

The Three Phases of New Product Go To Market

Taking a new product to market, whether it’s the sole product of a start-up, or it’s a new product or offshoot from an established business, is a fascinating area, and one which I’ve been involved in and advised on for a while. 317 more words

Customers