Tags » God-centered

Gospel-Driven Sanctification (Full article)--Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có nghĩa rằng nó thực sự không thành vấn đề cách tôi đang sống ngay bây giờ. 209 more words

Thinking Biblically

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges--Part 3

‘Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta được dựa trên công việc của Đấng Christ, chúng ta vẫn có khuynh hướng tự nhiên trôi dạt trở lại quan niệm thực hiện. 216 more words

Grace

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges--Part 2

Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân

‘Dần dần theo thời gian, và từ sự ý thức cần thiết sâu xa, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những nười tin Chúa. 224 more words

Grace

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges--Part 1

Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện

‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân là hoạt động dựa trên nền văn hóa ngày nay. 169 more words

Grace

Narcissistic Worship

Worship has become narcissistic, focusing on me and my praise of God; and spirituality has turned toward a preoccupation with my journey of faith and my spiritual condition and experience. 46 more words

THEOLOGY

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--19

Điều thuyết Calvin cảnh báo là tất cả sự dạy dỗ tinh vi hạ thấp ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Phần lớn các Cơ đốc nhân sẽ đưa ra sự phục vụ giả dối đối với quyền năng của Đức Chúa Trời nhưng nhiều người sẽ bỏ nó đi bởi xác nhận rằng một người có điều đó với năng lực để quyết định, mong muốn vào trong vương quốc Đức Chúa Trời. 244 more words

Thinking Biblically

Are Christians supposed to preach the Gospel or be the Gospel?

by Mike Ratliff

16 But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some were doubtful.

965 more words
Religion