Bạn có bao giờ nghĩ rằng bảo vệ môi trường chỉ là chuyện quốc gia đại sự mà một công dân bình thường khó có thể tạo ra được một sự thay đổi tích cực nào đó? 971 more words