Tags » Grafički Dizajn

Reprezentacija Medijske Radionice za mlade u Parobrodu

10. septembar 2015, 19h

MEDIJSKA RADIONICA

Ustanova kultura Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd

U Parobrodu će 10. septembra, od 19 h, biti predstavljena video reklama za projekat Umetnički trening 2015 na cijem stvaranju su ucestvovali polaznici Medijske radionice, održane u periodu od 10 dana, od 29. 257 more words

UMETNICKI TRENING

Blender tutorijal 03 - Optimizacija renderinga, ucitavanje materijala

U ovoj epizodi je prikazana jedna od varijanti za optimizaciju renderinga, to jest ubrzavanja cycles rendera i uvoz materijala.

Open Source

Blender tutorijal 02 - Tekst u 3D


Jednostavan logo, napravljen tako sto sam upotrebio alat extrude na tekstu i dodao par jednostavnih materijala za tekst i podlogu.

Open Source