Tags » Grafički Dizajn

Gimp tutorijal 72 - G'MIC filter Extract Foreground

Odgovor na pitanje jednog od gledalaca u vezi G’MIC filtera Extract Foreground.

Open Source

Gimp tutorijal 71 - Prikaz novih verzija skripti za Gimp 2.9.x

Prikaz novih verzija skripti za Gimp 2.9.x.
Skripte Highpass sharpening i Kalendar su preradjene da ne izbacuju poruke upozorenja. Skripte su kompatibilne i sa starom verzijom Gimpa 2.8.x. 13 more words

Open Source

Grafički dizajn

Grafički dizajn i tehnike

Grafički je dizajn grana dizajna koja se bazira na primjenjenoj umjetnosti, a kombinacija je sklada teksta, slika, ilustracija, fotografija i tipografije te za cilj ima prenošenje ideje ili poruke vizualnim putem u svrhu edukacije, reklamiranja, informiranja te uvjeravanja klijenata ili šire publike. 546 more words

GRAFIČKI DIZAJN