Tags » Hadis

Berkumpulah dengan orang shalih

“Ada empat hal yang tergolong kebahagiaan bagi seseorang, yaitu apabila istrinya seorang perempuan yang shalihah, anak-anaknya adalah anak yang baik, teman berkumpulnya adalah orang-orang yang shalih dan rizqinya berada di daerahnya.”

Hadis

Perempuan

“Seorang perempuan dinikahi karena empat aspek, yaitu hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang kuat agamanya niscaya kamu akan memperoleh kebahagiaan.”

Hadis

Perempuan Shalihah

“Dunia adalah perhiasan. Dan perhiasan dunia yang terbaik adalah perempuan yang shalihah.”

Hadis

Hamdalah

“Apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan hamdalah atas nikmat tersebut, maka tiada lain, kecuali hamdalah tersebut lebih utama dari nikmat yang tela… 8 more words

Hadis

Hamdalah

“Perbanyaklah membaca hamdalah, karena sesungguhnya dia memiliki dua mata dan dua sayap. Dia melakukan shalat di surga seraya memintakan ampunan dosa sampai tiba hari kiamat bagi orang yang membacanya.”

(HR. Dailami)

Hadis

Hamdalah

“Apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan hamdalah, maka tiada lain, kecuali Allah akan menerima rasa syukurnya; jika dia mengucapkan sebanyak dua kali, maka Allah akan memperbaharui pahalanya; dan jika dia mengucapkannya sebanyak tiga kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.”

(HR. Imam Hakim dan Baihaqi)

Hadis

Surat Cinta

Rasulullah Saw bersabda (dalam hadits qudsi), Allah Swt berfirman:

يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان مادام سلطاني باقياً وسلطاني لا ينفذ أبداً
Wahai anak Adam… 244 more words

Uncategorised