Tags » Hadis

7 Golongan Yang Mendapat Naungan Allah

Daripada Abu Hurairah r.a., daripada Nabi s.a.w., Baginda bersabda, maksudnya:

“Tujuh golongan yang Allah SWT akan menaungi mereka di bawah naungan-Nya yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan-Nya, iaitu: imam yang adil; pemuda yang taat beribadah kepada Allah SWT; orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid; dua orang yang saling menyayangi kerana Allah, sehingga bertemu & berpisah juga kerana-Nya; lelaki yang diajak seorang wanita cantik untuk berbuat maksiat, namun berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah,’; orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya; & orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi sehingga berlinang air matanya.” 34 more words

HR Bukhari

Kemanisan Iman

Daripada Anas r.a., daripada Nabi s.a.w., Baginda bersabda, maksudnya:

“Tiga perkara yang sesiapa memilikinya, nescaya dia akan merasakan manisnya iman, iaitu: Allah & Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya, mencintai atau tidak mencintai seseorang kerana Allah, & benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan Allah daripadanya sebagaimana tidak sukanya jika dicampakkan ke dalam neraka.” 33 more words

HR Bukhari

Berjaga-Jaga Dengan Perkara Syubhah

Daripada Nu’man bin Basyir r.a., beliau berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,

‘Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas & sesungguhnya yang haram juga sudah jelas. 142 more words

HR Bukhari

Firman Allah S.W.T.:

(Al-Quran) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,

(iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila Dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

233 more words
Petikan Ayat Al-Quran

Nilai Dunia Di Sisi Allah

Daripada Jabir r.a.: Bahawa Rasulullah s.a.w. pernah melalui sebuah pasar, sementara orang ramai mengelilingi beliau di kiri kanannya. Baginda lalu mendapati bangkai seekor anak kambing yang berdaun telinga kecil (tuli). 119 more words

HR Muslim

Islam Itu Mudah...

Daripada Abu Hurairah r.a., daripada Nabi s.a.w., Baginda bersabda, maksudnya:

“Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidak ada seseorang yang memberatkan diri dalam melaksanakannya, melainkan dia akan menjadi beban baginya.

75 more words
HR Bukhari

Soal hadis 'Qur'an dan Sunnah' itu

Shocking!

Aduuuh! ┬áDari mana dasar ulama mengatakan kita harus ‘berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah,’ jika tidak ada ayatnya, dan tidak ada kitab Hadis Sahid yang memuatnya?
1,836 more words
Diskusi Agama