Tags » Hadis

KEUTAMAAN MENGUCAPKAN "ALHAMDULILLAH KATSIRAN"

 Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:

ﺇِﺫَﺍ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻌَﺒْﺪُ: ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ، ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ: ﺍﻛْﺘُﺒُﻮﺍ ﻟِﻌَﺒْﺪِﻱ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻲ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ!

“Jika seorang hamba mengatakan:

ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ. 31 more words

Aqidah

Berbincang-bincang dalam masjid itu meragut pahala-pahala seperti binatang ternakan memakan rumput.

​Hadith No. 4

“Berbincang-bincang dalam masjid itu meragut pahala-pahala seperti binatang ternakan memakan rumput.”

Hadith ini tidak ada sumbernya. Al-Ghazali meriwayatkannya dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin I/136, tetapi al-Hafidz al-Iraqi menyatakan, “Saya tidak menemui sumber aslinya” 28 more words

Kempen Semak Hadis

Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-gunung

​Hadith No. 3

“Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-gunung”

Ini bukan hadith. Syeikh al-Aljuni dalam kitab Kasyful-Khafa berkata, “Saya tidak menyatakannya hadith. Namun ada sebahagian ulama’ yang meriwayatkan dari Syeikh Ahmad al-Ghazali bahawa ia mengatakan, Rasulullah s.a.w telah bersabda, “Himmatur Rijaali taqla’ul jibaala.” 86 more words

Kempen Semak Hadis

Barangsiapa yang tidak mencegah dari keji dan munkar, maka ia tidak menambah sesuatu pun dari Allah s.w.t kecuali kejauhan

​Hadith No. 2

“Barangsiapa yang tidak mencegah dari keji dan munkar, maka ia tidak menambah sesuatu pun dari Allah s.w.t kecuali kejauhan”

Hadith ini batil. Walaupun hadith ini sangat terkenal dan sering menjadi perbicaraan, namun sanad mahupun matannya tidak sahih. 250 more words

Kempen Semak Hadis

Agama adalah akal. Sesiapa yang tidak memilik agama, tidak ada akal baginya.

​Hadith No. 1

“Agama adalah akal. Sesiapa yang tidak memilik agama, tidak ada akal baginya.”

Hadith ini batil. Diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i dari Abi Malik Basyir bin Ghalib. 143 more words

Kempen Semak Hadis

baik kata dan dermawan

Baik Kata dan Dermawan

Rasulullah SAW bersabda : “Hendaknya engkau berkata baik dan banyak memberi makanan.”

(HR. Bukhari dan Hakim)

Hadis

Merasa cukup adalah kekayaan abadi

Imam Ali as dalam kitab Nahjul Balaghah menukil ucapan Rasulullah saw yang berbunyi:

“Rasa cukup (qana’ah) adalah kekayaan abadi.”

Jika kita renungkan, kita akan memahami bahwa kita tidak punya umur untuk meraih segala kekayaan di dunia ini, yang artinya sampai kapanpun kita berusaha mengumpulkan kekayaan, selama itu juga kita merasa miskin. 34 more words

Hadis