Tags » Haidang88

VMware Host Profile


Bài giới thiệu này mình sẽ nói về Host Profile của Vsphere. Khái niệm và tính năng này được đặt ra để giải quyết bài toán “cấu hình host”. 1,405 more words

Haidang88

VDI - Triển khai Virtual Machine từ Template (XP)

Tiếp tục loạt bài về VDI, sau phần triển khai VDI trước, phần này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn triển khai các VM (XP) từ một template nhằm giúp triển khai các VM một cách nhanh và thuận tiện hơn. 606 more words

Haidang88

Virtual Desktop Infrastructure - VDI

Mọi người down các phiên bản sau trước khi thực hiện (do download chậm nên cần download trước khi thực hiện, sẽ update link mediafire sau) 657 more words

Haidang88