Experts from Dr.Hamid Arshad’s Q&A article:
Puan bolehlah membuat pengiraan dari tarikh puan datang haid. Contoh pengiraan adalah seperti dibawah, :-

KALENDER KESUBURAN BULANAN   (cth;sekiranya haid Puan jatuh pd 1hb) 197 more words