Tags » Handmade Greeting Cards

Don't Forget! February Demo Day at Photo Scraps

Don’t forget – I’ll be at Photo Scraps today for Demo Day! I’ll have the two cards shown below and there will be projects from Dedra, Lisa, Linda, Karen and Gina! 165 more words

Handmade Greeting Cards

Բացիկներ

Անցյալ ուսումնական տարվա վերջին տղայիս երկու հիմնական ուսուցչուհիներին որոշեցինք նվեր-քարտ նվիրել, ու էդ անգամ մտածեցի, որ բացիկներն էլ ես կսարքեմ. համ լրացուցիչ գումար չենք ծախսի բացիկ առնելու վրա, համ էլ, դե, ձեռքի աշխատանքը` հատուկ իրենց համար պատրաստված, պիտի որ ավելի հաճելի լինի, քան խանութից գնված ստանդարտ բացիկը:

Օգտագործել եմ cardstock paper, մարկերներ, առաջինի մեջ` նաև խցանե մակերեսով ժապավենի կտոր (հա, խցանը` տարբեր դրսևորումներով, ինձնից անպակաս է :))): Փորձել եմ մի քիչ դպրոցաուսումնական երանգ հաղորդել դիզայնին` ամեն բացիկի մեջ գրենական պիտույք հանդիսացող մեկ դետալ ներառելով. առաջինում`մատիտ, երկրորդում` քանոն: :)))

Բացիկների ներսի ձախ մասում, փակցրել եմ «մագաղաթ» թուղթ, որի վրա էլ ձեռագրով շնորհակալական խոսքն եմ գրել: «Մագաղաթ» թղթի եզրերը ձեռքով «անփութորեն» պատռոտել եմ ու եզրերը համապատասխան ձևով ներկելու միջոցով վառածի տեսք տվել` այդպիսով փորձելով հնության էֆեկտ ստեղծել: Աջ մասում էլ գրպանիկ եմ սարքել նվեր-քարտի համար:

February Demo Day at Photo Scraps

Join me on Saturday, February 17th at Photo Scraps for Demo Day! I’ll have two cards featuring stamps from Penny Black and there will be projects from Dedra, Lisa, Linda, Karen and Gina! 35 more words

Handmade Greeting Cards

Feb 12

Hello- had a great time this weekend at the Stampfest stamp show! Worked on paperwork today and resting up since we head to South Carolina this weekend. 41 more words

Handmade Greeting Card

Feb 7

Good Evening! Today’s card is one of our new cards on our make n take table. It’s always good to have a guy card.

Stamps Used: … 34 more words

Birthday

Hugs by Penny Black

I spent yesterday at the Queen’s Ink for Art du Jour. If you missed out, stop by or call the Queen’s Ink — a few card kits are still available for purchase.  160 more words

Copics

New Digital Release - Blossoming Cherry by Power Poppy

Help usher in spring with Blossoming Cherry, the latest digital release from Power Poppy. Paired with one of three friendly sentiments, your composition will be the blossoming belle of the ball. 274 more words

Handmade Greeting Cards