Tags » Hans Georg Gadamer

Gadamer: A Tormented Relationship to Writing

The Best Writing Sounds Nothing Like Writing

Good writing is where you remember nothing about grappling with words but are instead transported with images and ideas that appeared in your brainpan. 288 more words

Curiosities

Peace is With us Today

Peace is With us Today.

I had an Einstein poster in my classroom. My students referred to him as my dad, because I told a student, who did recognize him, he was my dad. 115 more words

FÖRFÖRSTÅELSEN – Filip Lindberg

Det psykoanalytiska perspektivet är dominerande i det litteraturvetenskapliga studiet av Lars Noréns författarskap – och det är inte så underligt – både Noréns lyrik och dramatik vittnar om en insikt i den psykoanalytiska erfarenheten. 1,779 more words

#14 Kritik