Tags » Hasan

Tagwaye (p.17)

Husaina ta sandare ta yi mutuwar tsaye. A cikin ranta tace “me yasa Yaya ze yi min haka? Dama karya yake yi ba sona yake yi ba? 577 more words

Littafin "Tagwaye"

Tagwaye (p.15)

Husaina abin ya fara ba ta tsoro. Ta kasa gane ME KE FARUWA da ita. Kuma tayi ta kiran wayar yaya amma ba yi dauka. Ji tayi kanta yana juyawa don tsananin tashin hankali. 525 more words

Littafin "Tagwaye"

HASANHITECH

HELLOWWWW FRIENDS….

soon…now…

if you are looking for a website where you will get all the information related to to the science and technology and current market situation of the latest devices  etc etc,….. 46 more words

Hasan

Tagwaye (p.1)

Wata babbar motar kasuwa ne wanda ta taso daga sokoto tazo wucewa ta garin Bauchi zata je garin Yobe amma se suka je shan man petrol har hanyar Gombe saboda ana wuyan mai. 587 more words

Littafin "Tagwaye"

Wiping the face after du'ā-i summarized

Bismillāhi-r-Rahmāni-r-Rahīm

From memory: The hadīth on wiping the face that I had found is narrated on the authority of ‘Umar bin al-Khattāb radiAllāhu ‘anhu in Jāmi’ at-Tirmidhī and the other in Sunan abu Dāwūd from ‘Abdullāh ibn ‘Abbās radiAllāhu ‘anhumā. 128 more words

24

Hadith

​Ibn Majah (The Book of Purification and its Sunnah – 36)
It was narrated that Abu Qatadah said “While he was on this pulpit, I heard the Messenger of Allah (pbuh) saying: ‘ Beware of narrating too many Ahadith from me. 29 more words

Hadith