Tags » Haters Gonna Hate

Jenn DiDo on: Why you shouldn't let people fuck with you.

Hey guys,

As some of you have noticed, I took down my very first makeup tutorial video. I was already really apprehensive about posting the video, and after some negative commentary, I decided to get rid of it altogether. 452 more words

Personal

Perception: Aren't We All Just Weirdos?

As Survivor host Jeff Probst tells the contestants every season, only a few people in every group are aware enough of how others perceive them to be able to win the game. 586 more words

Social

Some people like different music than you, so what?

I’m baaaccckkkkk! Sorry i’ve been MIA for a while. No concentration to keep these things up.

So yesterday I got tickets to an Ed Sheeran gig in Croke Park. 367 more words

Структура природного середовища

Безперервність життя на землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати й підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості своїм нащадкам у спадок.

Перш ніж розглядати екологію як науку про взаємозв’язки і взаємозалежність всіх живих організмів з навколишнім середовищем, ми повинні розглянути поняття середовища.

Поняття “природа” і “навколишнє середовище” дуже подібні. Але поняття “природа” значно ширше. Природа – це об’єктивна реальність, результат еволюції матеріального світу, яка існує незалежно від свідомості людини. Проте у “природі” ми давно не живемо, оскільки мешкаємо в середовищі, трансформованому під впливом діяльності людини. Це навколишнє середовище утворилося в результаті тривалої еволюції планети Земля під впливом людської діяльності, створення так званої “вторинної природи”, тобто міст, заводів, транспортних магістралей, сільськогосподарських угідь тощо.

Навколишнім середовищем називають ту частину земної природи, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності. Середовище, яке оточує людину, формувалося мільйони років. Воно складається з природного середовища, яке розвивалося в процесі еволюції Землі і життя на ній; природних ресурсів, без яких неможливе існування та розвиток суспільства; штучного середовища, створеного людьми в процесі розвитку і створення господарських інфраструктур. Одним з найважливіших компонентів навколишнього середовища (довкілля) є ландшафт.

Ландшафт – це природно-територіальний комплекс як цілісна система, що об’єднує елементи живої й неживої природи. Ландшафтом називають відносно однорідну ділянку географічного середовища, яка за своєю структурою відрізняється від інших ділянок.

Навколишнє середовище в науці сумісне з поняттям про географічне середовище. Воно – необхідна умова життя і діяльності суспільства. Середовище – це і простір для проживання, і джерело ресурсів, воно має великий вплив на духовний світ людей, їхнє здоров’я і настрій.

У даному посібнику автори намагалися розкрити різноманітні аспекти взаємодії суспільства і природи, використовуючи сучасне тлумачення самого відношення “людина – довкілля”, яке є ширшим порівняно з традиційним відношенням “людина – природа” чи “людина – навколишнє середовище”, оскільки відображає реальне середовище, що оточує нас. Таким чином, звернення до відношення “людина – довкілля” дозволяє враховувати багатшу палітру людських зв’язків зі світом, аніж це робилося раніше. Під поняттям “довкілля” тут розуміємо середовище існування людського суспільства.

природа

Haters Gonna Hate

*Warning: Foul language is to be expected.*

You hate me. He hates her. She hates him. You know what I hate? Hate. Hate’s a hateful word and in general, hate itself is strong and hurtful. 770 more words

Blog Posts!

Haters Gonna Hate

Me: “Dude… you said that to Harry? He’s your best friend.”

The Boy: “It’s okay, Mom. We’re boys. Girls hate in silence. Boys hate out loud. We’ll get over it.”