kendisi doğdugundan beri adam değil adamlık sıfatını kaybetmiştir