Tags » Hayri

Önerdiğimiz "Musiki" Kitapları

  • 50 Yıllık Türk Musıkisi – Mustafa Rona
  • Ayrılık Çeşmesi: Bir Neyzenin Yolculuğu – Kudsi Erguner
  • Aşk Olmadan Meşk Olmaz – Cem Behar
  • Doğumdan Ölüme Musiki – Mustafa Özdamar…
  • 159 more words
Müzik

FUTUHU’L – GAYB: 2. Makale: HAYRI TAVSİYE

2. Makale: HAYRI TAVSİYE

Allah’ın ve Hz. Rasulallah’ın emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid’at yoluna sapmayın ! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara ayrılmayın!… Allah’ı tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!… Hakkı tenzih edin; itham etmeyin… Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin; tasdik edin. 217 more words

Din