Tags » He

[DỊ THẾ LƯU ĐÀY] – CHƯƠNG 33

DỊ THẾ LƯU ĐÀY

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Dịch: Quick Translate

Biên tập: Ryuu

Beta: Ryuu

============ 5,357 more words

đờ Mờ

He is

He’s the one who makes my morning

the one who makes my night

the one who keeps me twirling

in dreams between night & light… 77 more words

Heights scare her

He wants to say I love you,
but keeps it to goodnight,
because love will mean some falling,
and she’s afraid of heights.

Quotes To Live With

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] - Quyển 6 - Chương 5

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Anh, mọi chuyện sao rồi?”

Thấy Lăng Vệ bước ra khỏi tòa nhà, hai anh em sinh đôi sáng sớm đưa Lăng Vệ đến, sau đó một mực ngồi chờ ở bên ngoài nhanh chóng chạy tới đón. 6,897 more words

Cường Thủ Hào đoạt

Nam than phong ben_Chap 78

Chương 78: Là mơ hay là thực?

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Thật ra thì Tô Song Song cũng chưa ngủ, cô nằm ở trên giường, mắt mở thật to nhìn Tần Mặc cười ngây ngô, bất quá trạng thái này của cô so với không ngủ cũng không tốt hơn là bao nhiêu. 3,932 more words

HE

She Missed You Too

She may not look like it
But she missed you

She may have moved on
But it doesn’t mean she no longer thinks of you… 49 more words

Postaday