Tags » He

[Tinh tế chi hải tặc] Chương 10

Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân.
Tác giả: Bổn Thảo Thạch Nam
Editor: Vy
Chương 10: Gặp nhau

Tiếp tục làm thêm các món sườn heo chua ngọt, rau trộn với dưa leo, Hạ Thiêm bỗng nhận ra có phải hay chăng hắn nấu quá nhiều? 3,717 more words

Đam Mỹ

While it lasts

Would have given anything

To see this grow into

Something more than it is

To see your smile

Reserved for me alone

To have moments… 31 more words

Love

HE Signup Screenshots (Tue Sep 19 2017)

Sign up for a site on a premium paid plan through main flow

Partially sign up for a site on a business paid plan w domain name coming in via create as business flow

Signup

[Tương tiên hà thái cấp] Chương 01

Tương tiên hà thái cấp
Tác giả: Bát Gia Đảng
Editor: Vy
Chương 01

Kiến An năm thứ ba, tháng chạp, vào đông.

Từng đợt tuyết lớn liên tiếp đổ ập xuống, kéo dài suốt ba ngày hai đêm. 5,935 more words

Đam Mỹ

White Lotus Chapter 6: Arrival

This series will be temporarily moved to wattpad. Can everyone use wattpad? If this succeeds, from chapter seven onward, I will directly link wattpad to novel updates. 186 more words

BL