Tags » He

[Short Fic|KrisTao] Fated Bond [M] – Chap 8

CHAP 8

“Anh trở lại rồi!” Victoria mừng rỡ nói, nhìn về phía Tao đang mở cửa bước vào phòng, Lay cũng ở đó, như thường lệ, và cả hai người đều trông rất hạnh phúc. 3,126 more words

HE

Tu hành: Chương 45+46

Chương 45: Da trẻ con

Từ nhà quay về, Khúc Phàm vô cùng vui vẻ, đại ca trải qua hơn nửa tháng, tâm tình cũng đã gần như khôi phục. 8,519 more words

Mang Theo Không Gian đi Tu Hành

Horizon.

he was fire
and she was ice

she was reckless
and he was wise

he was organised
and she was messy

he was fine wine… 78 more words

When a Snail Loves by Ding Mo: Part 23

When Ji Bai once again passes by Xu Xu, she unintentionally follows Yao Meng and increases her speed. Who knows that just when she just did it, Ji Bai turns around to look at her with disdaining eyes: “You have a lot of energy?” 1,326 more words

Ding Mo

Home Economics - Diabetes

In he we have to do a project on a dietary condition and i chose diabetes.  I got alot of information on it and learned lots.   56 more words

School Work