Tags » He

Where He leads me I will follow

Since Jesus Christ called me I have been following Him, I have been going where He sent me, and doing what He told me to do. 698 more words

White Lotus Chapter 21: Cute Pet and its Master

Let’s see… Thanks to RedsFables, Fundle, and Pijon for donations!

Lian Hua was stuffing sweet and fragrant sausage fried rice into his mouth. Suddenly he felt the ground shake.  2,786 more words

BL

Responses to Jesus Christ by Those Whom He Redeemed

Faith

Acts 16:31

31 So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”

Romans 10:9-10

9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. 762 more words

Jesus

ATKTNCYD - Chương 1

Biên tập: Ốc Mượn Hồn.

Chương 1.

Hội trường khép kín ầm ĩ náo loạn chìm trong xa hoa truỵ lạc, có vài công tử trắng nõn ngồi trên đùi khách, nũng nịu mời rượu. 2,252 more words

1x1

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở – Chương 9

Chương 9:

Vì lo lắng cho Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hi Hòa liền gọi cho cậu, vẫn dãy số điện thoại ấy nhưng đầu dây bên kia luôn báo “Máy bận.”, Phác Xán Liệt đành gọi lại vào buổi trưa. 3,916 more words

Biện Bạch Hiền

[Thứ Tử] _ 061.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công,  6,772 more words

HE

[ML] Anh Thành, không thể nói chuyện yêu đương

Tên gốc: 成哥, 说好不谈恋爱的
Tác giả:
Sơ Hòa
Thể loại:
hiện đại, cường công cường thụ, HE
Biên tập: Ốc Mượn Hồn

Một chiếc bánh thịt ngon ngọt nhỏ xíu… 133 more words

1x1