Tags » He

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] - Quyển 6 - Chương 17

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Kết thúc cuộc họp tại trụ sở Quân bộ đi ra, ngay lập tức chạm mặt tên khốn nào đó. 7,293 more words

Cường Thủ Hào đoạt

James Caan told me at the end of filming 'Elf' that he had been waiting through the whole film for me to be funny - and I never was. Will Ferrell

James Caan told me at the end of filming ‘Elf’ that he had been waiting through the whole film for me to be funny – and I never was.

Will Ferrell

Funny

It's a funny thing that when a man hasn't anything on earth to worry about, he goes off and gets married. Robert Frost

It’s a funny thing that when a man hasn’t anything on earth to worry about, he goes off and gets married.

Robert Frost

Funny

Bảy ngày dạt nhà trên đất Thái (P.1)

Vì là chuyến đi du hí xuất ngoại đầu tiên mà bố mẹ không đi cùng, lại là chuyến đi đánh dấu target 1: du lịch bằng hầu bao riêng thành công nên thiết nghĩ cần có một chiếc note bé nhỏ để ghi lại hành trình đáng yêu đầy thú vị này. 2,361 more words

Little Stuffs In Life

Here I am, where I ought to be. A writer must have a place where he or she feels this, a place to love and be irritated with. Louise Erdrich

Here I am, where I ought to be. A writer must have a place where he or she feels this, a place to love and be irritated with.

Louise Erdrich

Love

But the lover's power is the poet's power. He can make love from all the common strings with which this world is strung. Amelia Barr

But the lover’s power is the poet’s power. He can make love from all the common strings with which this world is strung.

Amelia Barr

Love