Tags » Health Studies

5 Science-Backed Tips for Staying Healthy at a Desk Job

You’ve probably heard the phrase “sitting will kill you” if you’re at all familiar with the world of health. Grim, yes – but from medical studies to news resources and practically anywhere else that offers insights into how to manage your body, the humble desk job seems to have taken on some slightly more sordid undertones. 1,392 more words

Health

Not all scientific studies are equal

In the clip below, John Oliver takes a humorous but insightful look at bogus scientific studies. Many such studies are related to health issues. Be sure to do your homework before following the recommendations of any given studies.

Enjoy the humour!

Kasvatuspsykologia ja didaktiikka - Mitä annettavaa terveydenhuollolle?

Tämä blogiteksti on viimeinen liittyen kasvatustieteen perusteiden opintoihin. Tässä tekstissä yritän löytää kasvatuspsykologian ja didaktiikan eroavaisuuksia sekä pohdin vielä, miten näitä tieteenaloja voidaan terveydenhuollossa ja terveystieteissä hyödyntää. 897 more words

Health Studies

Didaktiikka - Mitä se on?

Tämä on toinen blogiteksti liittyen kasvatustieteen perusteiden viimeiseen opintojaksoon, johon koostin tietoa kasvatuspsykologiasta, didaktiikasta ja niiden hyödyntämisestä terveystieteisiin ja terveydenhuoltoon. Tässä blogitekstissä kerron didaktiikasta yleisesti ja nykypäivänä perustuen teokseen “Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt – Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? 1,132 more words

Health Studies

Kasvatuspsykologian kiinnostuksen kohteita etsimässä

Kirjoitin kuluvalla viikolla kasvatustieteen sivuaineopintojen viimeiselle kurssille kirjallista työtä, johon sai valita aiheen kasvatustieteen eri alueista. Mietin kovin pitkään kyseistä valintaa ja mielessä kävi niin elinikäinen oppiminen kuin ikääntyneiden tai aikuisen oppiminen. 1,686 more words

Health Studies

Stand-Up Stand-Down

Lately there has been an explosion of stand-up desks at our office.  Old-fashioned sit-down desks — the kind that I use — are increasingly being replaced by adjustable desks that allow you to move your computer from a desktop location to stand-height.   377 more words

Humor