Tags » Heisenberg » Page 2

Breaking Bad Series Ranking

Executive Producer Vince Gilligan couldn’t hold it in any longer: AMC’s critically acclaimed Breaking Bad coming back for a sixth season! At least, that’s what we thought. 3,265 more words

Breaking Bad

Buttered Cats -- The QM perspective

You may have heard recently about the “buttered cat paradox,” a proposition that starts from two time-honored claims:

  • Cats always land on their feet.
  • Buttered toast always lands buttered side down.
  • 580 more words

Cà phê trong phòng thí nghiệm ở Istanbul

Bạn đã từng uống cà phê trong phòng thí nghiệm chưa? Thật lạ đúng không….Du khách đến quán sẽ có cảm giác như đang trong một phòng thí nghiệm cà phê với các nhà hóa học mặc trang phục bảo hộ màu vàng. 379 more words

Ca Phe

Why Do We Fall In Love With Walter White?

Whether you’re a pop culture fanatic or a casual TV watcher, you’re bound to have heard some buzz about a television drama called Breaking Bad. Kalau kamu sudah menontonnya dan menjadi fans dari serial ini, I wanna say hello, I love you. 553 more words

Yulfika Rakhmi

【影集】絕命毒師:活出真我才是人生唯一的解藥

大家好久不見,久久未寫部落格的原因連我自己都不太理解。明明是最閒的一段時光,卻反而每每提起筆(其實是鍵盤啦)又再次放下。

但我最近看完絕命毒師Breaking bad之後,心中的激動連續了好幾天都還沒平息,所以決定在這裏用文字整理一下這種五味雜陳的心情。

絕命毒師的故事簡單來說,就是一名高中化學老師叫做Walt 在得知自己得了肺癌後,想利用自己所剩不多的日子多賺點錢,希望能減輕家人未來的經濟負擔。因緣際會之下,Walt便與他的學生Jesse一起展開了一段製毒的奇幻旅程。

劇情就不多贅述,我最喜歡這部影集的部分就在於Walt 跟 Jesse在經歷了這麼多事情之後,他們最終都找到了自己最真實赤裸的樣子。

Walt老師從一個抑鬱而愛家的好男人,一步步擺脫世俗的眼光,用自己一生的興趣與專長,在不為世人所接受的領域裡稱王。他利用自己高超的化學知識,製作出純度無人能比的冰毒;工於心計的他,也得以在黑吃黑的世界裡存活到最後一集。誰能比他更適合這項工作呢?但世俗告訴我們,當老師是好的,去販毒就是罪該萬死。

在成為Heisenberg(他販毒的藝名)之後,Walt終於開始掌握自己的人生。剃光頭髮,戴上黑色的紳士帽,他再也不是當初party裡面那個nobody。完全掌握自主性的同時,Walt的轉變也讓他與家人的關係開始起了變化。

他與妻子Skyler的關係改變的最為明顯。從一開始Walt還願意為了妻子接受化療,Walt為了避免夫妻失和還願意想盡辦法隱瞞在製毒的事實。但在Skyler為了氣Walter而和上司上床後,Walt也開始放棄這段關係。他坦承自己做過的事,也乾脆讓Skyler利用自己的專長替他洗錢。從夫妻到出軌,一直到後來成為盟友。家已經不是過去那個家,而成為一對利益關係相同的男女。在同一條船上的他們,不合作也不行。

而 Jesse呢?一開始跟Walt重逢時,Jesse正幸運地逃出緝毒局的逮捕。而遇見化學老師Walt,卻為Jesse的人生帶來前所未有的轉變。Jesse最初只是一個小毒販,從沒想過要做什麼傷天害理的事情,因為吸毒被爸媽趕出來,一個人住在姑姑留給他的房子裡,有著兩三個本性天真單純的吸毒朋友們。

然而在與Walt相識合作的過程中,Jesse為了Walt做了太多他不願意做的事,尤其是殺人 ,許多無辜的生命都因為他們而犧牲。他的本性良善,這些殘忍的行為也在在加深了Jesse的罪惡感。而一直到最後,Jesse才鼓起勇氣反抗Walt,他們兩個的命運也漸漸地展開不同的風貌。

Walt 從善變惡,Jesse則一步步發現自己的良善。他們兩個人都在劇烈的生命變化中找到遺失已久的自我。

在Walt所剩不多的生命中,他終於有機會證明給別人看,自己有多厲害。活出自我有多重要呢?它能讓你離開人世時不再有遺憾。

影集真好看 下載真麻煩

Say My Name- Jose Mourinho

Those who follow English Premier League and who have also seen the hit series ‘Breaking Bad’ would have found a strange resemblance between the two when they saw Jose Mourinho’s post match response which lasted 7 minutes. 236 more words

Writing

Say My Name

Say My Name

Heisenberg proved a hard lie to tame.
It grew truer — for that was the aim
under which it was formed.
All the passions that stormed… 14 more words