Tags » Hekasi IV

Ugnayan ng mga Sinaunang Pilipino at mga Dayuhan

Ugnayang Pilipino at Orang Dampuan

• Sa pagitan ng mga taong 900 at 1200 AD, may isang pangkat ng mga dayuhang dumanting sa Pilipinas. Ang pangkat ay tinawag na Orang Dampuan o ang mga taong galing sa Champa. 773 more words

Hekasi IV

Ang Ating MUNDO

 Paano at kailan ba nagsimula ang mundo?

 Ano ang hugis at laki nito?

 May mga bahagi ba ang mundo?

Ito ay ilan lang sa mga tanong na sinasagot sa pag – aaral ng… 586 more words

Hekasi IV