Tags » Herbert Marcuse

note #20 "Για την ελευθερία"

Και όμως υπάρχει και μια «ανώτερη» ελευθερία: μια «ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνάμεων» που δεν υπακούει στην ανάγκη και την εξωτερική σκοπιμότητα, αλλά «θεωρείται αυτοσκοπός». Δεν αρχίζει παρά μόλις «πέρα» από τη σφαίρα της υλικής παραγωγής, η οποία βέβαια παραμένει «πάντοτε ένα βασίλειο της αναγκαιότητας».

Προϋπόθεσή της όμως είναι η προαναφερόμενη ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας: «Το αληθινό βασίλειο της ελευθερίας  μπορεί ν’ ανθίσει μόνο πάνω στο βασίλειο της αναγκαιότητας, που είναι η βάση του. Η μείωση της εργάσιμης μέρας είναι ο βασικός όρος».

HERBERT MARCUZE

κριτική θεωρία

Herbert Marcuse - One-Dimensional Man

“…the apparatus imposes its economic and political requirements for defense and expansion on labor time and free time, on the material and intellectual culture. By virtue of the way it has organized its technological base, contemporary industrial society tends to be totalitarian. 224 more words

Critical Theory

Marcuse, de Beauvoir, and Badiou: reflections on three strategies

I have written in this blog about three different philosophers who articulated a vision of hope for a more free world, including in their account an understanding of the role of technology. 1,286 more words

Note# 09 Η μαζική κουλτούρα...

“Η μαζική κουλτούρα επινοήθηκε για να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου, τον χρόνο που του αφήνει η άσκηση μιας ορθολογικοποιημένης και μηχανοποιημένης εργασίας και η συμμετοχή σε μια ανούσια διανθρώπινη συναλλαγή και επαφή. Η οχληρότητα της καθημερινής ζωής, τα προβλήματα επιβίωσης, συμμετοχής στα κοινά και αυτογνωσίας, η αγωνία για το μέλλον, η αίσθηση της αποξένωσης που έχει το σύγχρονο άτομο από κάθε τομέα της ιδιωτικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, έκαναν τον ελεύθερο χρόνο πραγματικό άσυλο. Αλλά αυτό ακριβώς το καταφύγιο καταλήφθηκε από τη μαζική κουλτούρα, που πέτυχε τον εφησυχασμό, την εξουδετέρωση της οργής και της απελπισίας, την αδρανοποίηση της σκέψης και την αναπαραγωγή των παραδεδομένων αξιών και αναγκών. Η μαζική κουλτούρα προσφέρει διασκέδαση, μ’ άλλα λόγια φυγή από την πραγματικότητα και προετοιμασία για μια ακόμη εργάσιμη μέρα. Συμπερασματικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ασφαλιστική δικλίδα που εκτονώνει τις κρίσεις, είναι η πίσω όψη, ο πιστός συνοδοιπόρος της καπιταλιστικής βιομηχανικής παραγωγής”.

(Τέχνη και μαζική κουλτούρα, επιλογή κειμένων των Αντόρνο, Λόβενταλ, Μαρκούζε, Χορκχάιμερ, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 1984, σ. 17-19, 22)

κριτική θεωρία

Beckett: "a writer whose work gains deep meaning in difficult times"

Writing for The Irish Times, Emilie Morin cites Samuel Beckett as a politically active citizen who was concerned with cultural and societal change:

“Although many of the petitions Beckett signed were published or discussed in large-circulation newspapers, his name remained largely unnoticed among more obviously “political” writers.

113 more words
News

Herbert Marcuse “Τι είναι ο εθνικοσοσιαλισμός;”

Κείμενα του Herbert Marcuse στο shades εδώ

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα (που μεταφράζονται πρώτη φορά στα ελληνικά) από το κείμενοState and Individual under National Socialism, γραμμένο το 1942 και ανέκδοτο μέχρι το 1998, οπότε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του Herbert Marcuse, … 112 more words

ναζισμός

Herbert Marcuze “Λόγος και Επανάσταση” (αποσπάσματα)

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Χέρμπερτ Μαρκούζε “Λόγος και Επανάσταση” που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ύψιλον. Η αρχική δημοσίευση έγινε εδώ 

“(…) Άφού όμως οί ανώτερες τάξεις μπορούσαν νά διατηρούν τά κεκτημένα, μέσα στό απολυταρχικό πλαίσιο, καί άφού δέν υπήρχε οργανωμένη εργατική τάξη, τό δη­μοκρατικό κίνημα σέ μεγάλη έκταση προερχόταν άπό τήν αγανά­κτηση τής ανίσχυρης μικροαστικής τάξης.

θεωρητικές προσεγγίσεις