Tags » Hermann Hesse

Siddhartha Book Review

So there’s two main reasons as to why I picked up this book. Firstly, it was placed in the ‘classics’ section in my library and as someone who has made it a goal to read as many classics she can, I felt compelled to read it. 1,389 more words

Book Review

without books there would be no history

“Without words, without writing and without books there would be no history, there could be no concept of humanity.” Hermann Hesse

Hermann Hesse, the 1946 Nobel Prize laureate for Literature, worked as a bookseller in the J.J. 20 more words

Europe

[Trans] Demian – Chương VI (I)

Chương VI – Jacob Wrestling

Phần I.

Biên dịch: Gf93
Biên tập: An
Minh họa: High Blood

Thật khó để nói lại chi tiết tất cả những điều mà người nhạc công lập dị Pistorius nói cho tôi về Abraxas. 8,527 more words

Demian

"સિદ્ધાર્થ"

લિટરેચર માટેનું નોબેલ પ્રાઇઝ કોઇ એક પુસ્તક કે સર્જન માટે નથી અપાતું નથી, છતા જ્યાં હર્મન હેસનો ઉલ્લેખ થાય ત્યાં તેમની 1922માં પ્રકાશિત થયેલી નવલકથા “સિદ્ધાર્થ”નો ઉલ્લેખ જોવા મળે જ.

Article

Lessons learned from reading Hermann Hesse’s Siddhartha

In reading Hermann Hesse’s Siddhartha, we gain a new perspective on goals, success, appearances, the present, and the self.  Through his protagonist, Siddhartha, we recognize the needs that make us human beings.  763 more words

Literary Analysis

[Trans] Demian – Chương V (II)

Chương V – “Chim non phá vỏ chào đời”

Phần II.

Biên dịch: Gf93

Biên tập: An
Minh họa: High Blood

Người nhạc công đánh mắt xung quanh như thể sợ ai đang nhìn trộm. 5,146 more words

Demian