Tags » Hindu Scriptures

This Sentence is False.

You know that paradox where you start with the statement “This sentence is false”? And if it IS false, then it has to be true? But if it is true, then that makes it false again? 248 more words

Hinduism

कहानी गिलगमेश और उसके अमृतवा की खोज की (एक प्राचीन इराकी महागाथा)

गिलगमेश या बिलगमेश की वीरगाथा एक मेसोपोटामिया या प्राचीन इराक की वीरगाथा है ।
इस महागाथा को पत्थर की ईट पर लिखा गया था और वे 12 थी पर 12वि सही हालत में न होने के कारन कहानी का अंत कोई नहीं जानता।पर हाल ही में 12वि ईट मिली है और आज में आपको पूरी कहानी बताऊंगा।

1000 names of Shiva (according to Shivapurana)

Siva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu, Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya, Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka, Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma, Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana, Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha, Lokavarnottama, Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama, Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara, Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta, Mahaushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma, Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya, Sudhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharishi, Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara, Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha, Goshakha, Siva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma, Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha, Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha, Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana, Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya, Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara, Sulabha, Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala, Mahabuddhi, Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta, Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimlochana, Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara, Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli, Shipivishta, Sivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi, Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharata, Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha, Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha, Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi, Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi, Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu, Jnanaskandamahaniti, Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha, Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Papahari, Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita, Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama, Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga, Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri, Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa, Kalpavriksha, Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila, Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreya, Nihshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara, Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara, Shreshtha, Sarvadevottamottama, Sivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita, Dharmasambhava, Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-putaloka, Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana, Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara, Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala, Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu, Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha, Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagrani, Anu, Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara, Tumbavina, Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa, Hamsagati, Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha, Suksha, Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita, Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti, Bhutakrita, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti, Vibikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

Hindu Scriptures

Transmigration of the soul through 8,400,000 different forms

If you think you’re in this world for the first time and that God gives you just one lifetime ‘away’ from Him, I’ve got some very bad news for you… Take courage, keep on reading and know your sad destiny… 1,037 more words
HINDUISM

Purusha Sukta from Rigveda

INTRO

The Purusha Sukta from Rigveda (Sacred Chants) – beautiful hymn in praise of Supreme Cosmic Being, the Supreme Lord, the Lord of Lords. God, the Father, the Supreme Personality of Godhead  is One, all pervading, Omnipresent, Omniscient, Omnipotent; yet He expands Himself into many, directly or indirectly. 1,827 more words

HINDUISM

The Size of this Universe

The The Size of this Universe – from Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.40-42 

SB 3.11.40This phenomenal material world is expanded to a diameter of four billion miles, as a combination of eight material elements transformed into sixteen further categories, within and without, as follows. 506 more words

Bhavishya Purana (the Prediction of Jesus Christ)

The following prediction of Jesus Christ is found in the ancient Hindu scripture known as Bhavishya Purana. Bhavishya means “future”, and Purana means “history”, so the name means the “history of the future”. 759 more words

Hindu Scriptures