Tags » HNT

[Ngôn tình] Huyết Nương Tử - Chương 4

Chương 4: Hòa làm một

Cái gọi là cực kì phản với thiên lý là ngươi càng lớn mạnh liền đại biểu cho việc người ngươi giết càng nhiều, người ngươi đắc tội càng nhiều, mà cũng có nghĩa là người muốn giết ngươi càng nhiều, người muốn ban tội cho ngươi càng nhiều, người muốn ngươi chết lại vô số kể. 2,370 more words

EDIT

[Ngôn tình] Huyết Nương Tử - Chương 3

Chương 3

Đảo mắt đã là đầu thu, ta đến nơi này làm Huyết nương tử cũng đỡ năm ngày.

Trong năm ngày này, ta cơ bản chưa từng bước ra khỏi phòng. 2,397 more words

EDIT