Tags » Holiday Gift Set

Sephora Black Friday Haul

Hello Beauties,

Đợt Thanksgiving kỳ rồi mình ăn lễ lớn quá nên cũng chậm trễ viết bài. Nhắc tới Thanksgiving thì phải nói tới Black Friday. 1,191 more words

Beauty Talk

Charlotte Tilbury Film Noir Nights Holiday Gift Set | Review and Swatches

Charlotte Tilbury has released a sexy, seductive gift set for the holidays! The Film Noir Nights set includes a beautifully paired Lipstick and eyeliner for “The Ultimate Dangerous Liaison”. 355 more words

Reviews