Tags » Hot Boy

Release Blitz! Hot Boy - Cassie-Ann L. Miller

Title: Hot Boy

Series: Blue Collar Bachelors #4

Author: Cassie-Ann L. Miller

Genre: Romantic Comedy

Release Date: April 17, 2018

Blurb

Save a
fire truck, ride a firefighter. 711 more words

Romance

Năm ấy, cậu 17?

“Em vừa khóc và nói những câu chuyện cổ tích đều là lừa dối. Anh chẳng thể nào là chàng hoàng tử của em.
Có lẽ em không hiểu, ngày em nói yêu anh là bầu trời các ngôi sao đều sáng…” 1,839 more words
Tản Văn