Tags » Hotuba Na Mawaidha

MAUAJI YA HUSSEIN,NANI WA KULAUMIWA? KWANINI YAKUMBUKWE?

Waislamu duniani wameendelea kuyakumbuka na kuyaenzi mapinduzi ya Imam Hussein kwa kuweka vikao mbalimbali katika misikiti na sehemu zingine, Maswali yamebaki kwa

baadhi ya waislamu na hata wasiokuwa waislam wanajiuliza kwanini Hussein, na je nani wa Kulaumiwa ? 1,132 more words

Hotuba Na Mawaidha

KWA NINI UISLAMU UNAHARAMISHA RIBA NA KUHIMIZA SADAKA.

Mwandishi: Dr. Zafar Bangash.
(Crescent International, June 2016)

Katika Qur`ani Tukufu, Mwenyezi Mungu Mtukufu ameuelezea Uislamu kama ni dini (din). Hakuna mahali popote ambapo neno madhehebu (madhhab)limetumika kwa ajili ya hilo. 1,763 more words

Hotuba Na Mawaidha

IFAHAMU TAWHIDI YA KIISLAMU


Katika mambo yanayotatiza waislamu na kupelekea kuitana makafiri au washirikina na watu wa bidaa ni mafhumu isiyo sawa kuhusu Maana ya Tawhidi na maana ya shirk. 17 more words

Hotuba Na Mawaidha

Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Imamu Ali (A.Ş.) alishangazwa kuona kwamba mke wake mpendwa alimuacha kitandani na kuanza kufanya kazi za nyumbani; alimuuliza kuhusu hilo na yeye alijibu: 978 more words

Hotuba Na Mawaidha

KHUTBA YA IJUMAA 03/02/2017

KHUTBA YA IJUMAA: MAZAZI YA BIBI ZAINAB

Khutba ya ijumaa kuhusu mazazi ya bibi Zainab mjukuu wa mtume na mwana wa Bibi Fatima sambamba na mafunzo tunayoweza yapata katika maisha yake, ikiwemo ushujaa, kuamini anaweza, muono (Basira) pamoja na umadhubuti wake katika kuisimamia haki na kuisema mbele ya madhalimu wakubwa wa zama zake kama akina yazidi na ibn ziyad.

Hotuba Na Mawaidha