Tags » Hotuba Na Mawaidha

Hadhrat Masouma (A.Ş), Msimulizi Mkubwa na maarufu wa Ahadith za Mtume (saww)

Wasimulizi wa Hadithi za Mtume, “Muhaddith” kutoka kwa Mtume Muhammad (S.A.W.) na Maimamu Maasum (A.Ş) wanabeba haki kubwa juu ya shingo zao kwa ummah huu wa Kiislamu; na lau sio juhudi zao kubwa, mafundisho haya ya Kiislamu yasingeweza kufika kwetu. 486 more words

Habari Na Matukio

TUWE VIPI BAADA YA MFUNGO WA RAMADHANI?

Hii ni khutba ya kwanza ya sala ya ijumaa katika mwezi Shawwal, ijumaa ya kwanza baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani. Maulana Sheikh Hemedi Jalala Khatibu wa sala ya ijumaa Msikiti wa Ghadiir Kigogo Post Dar es Salaam Tanzania, amegusia swala la maadili na tabia njema ambazo zilikua ni darasa na malezi ambayo watu wamejifunza na kupambika nayo ndani ya mwezi wa ramadhani na kuelezea ya kuwa kuna wajibu wa kuendeleza tabia hizo baada ya ramadhani. 83 more words

Hotuba Na Mawaidha

TEGEMEO LA MWANADAMU BAADA YA KUANGUKA UJAMAA NA UBEPARI-2013

Ifuatayo ni maelezo aliyoyatoa Maulana Sheikh Hemedi Jalala juu kuhusiana na hotuba ya kiongozi wa Waislamu Ayatollah Sayyed Ali Khamenei (r) ya tarehe 01/05/2013 aliyoitoa katika mkutano na viongozi wa dini takriban 700 kutoka nchi mbalimbali duniani huko Tehran. 9 more words

Hotuba Na Mawaidha

KHUTBA YA SALA YA EID KIGOGO 2016

AsadiqMedia inakuletea Khutba ya sala ya Eid El Fitri iliyosaliwa Kigogo Dar es Salaam chini ya Maulana Sheikh Hemedi Jalala.

Hotuba Na Mawaidha

MATENDO YA KUFANYA USIKU WA MWEZI 19 RAMADHANI

Kwa mujibu wa Hadith, Laylatul Qadr eidha huwa Usiku wa Mwezi 19, 21 au 23 Ramadhan. mkazo zaidi umesisitizwa mwezi 21 na 23, hasa hasa Mwezi 23. 139 more words

Hotuba Na Mawaidha

KUMBUKUMBU YA MAZAZI YA BIBI FATIMA 2016

BISMIHI TAALA.

BI FATMA NI KIELELEZO CHA NGUVU YA MWANAMKE.

Tunapomzungumzia Bi Fatima a.s tunamzungumzia mwanamke ambae ni kioo cha kiwiliwili ambacho si wanawake tu wanaweza kujitazama na kurekebisha tabia na maadili yao, bali hata mamia ya wanaume wengi mbali ya mitume na manabii wa Mungu. 1,238 more words

Hotuba Na Mawaidha