Tags » Hotuba Na Mawaidha

Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Wosia wa Bibi Fatimah Zahra kwa Imamu Ali (A.S)

Imamu Ali (A.Ş.) alishangazwa kuona kwamba mke wake mpendwa alimuacha kitandani na kuanza kufanya kazi za nyumbani; alimuuliza kuhusu hilo na yeye alijibu: 978 more words

Hotuba Na Mawaidha

KHUTBA YA IJUMAA 03/02/2017

KHUTBA YA IJUMAA: MAZAZI YA BIBI ZAINAB

Khutba ya ijumaa kuhusu mazazi ya bibi Zainab mjukuu wa mtume na mwana wa Bibi Fatima sambamba na mafunzo tunayoweza yapata katika maisha yake, ikiwemo ushujaa, kuamini anaweza, muono (Basira) pamoja na umadhubuti wake katika kuisimamia haki na kuisema mbele ya madhalimu wakubwa wa zama zake kama akina yazidi na ibn ziyad.

Hotuba Na Mawaidha

UTAWALA BORA: FUNZO KUTOKA KWENYE UTAWALA WA IMAM ALI (a.s)

Kumbukumbu ya tukio la Ghadir na kutawalishwa Imam Ali kuwa kiongozi baada ya Mtume ni darasa juu ya upangiliaji wa mambo na utawala bora .Pia ni ishara inayotufunza kuwa utawala bora ni chachu ya maendeleoi, Leo hii mkitaka kupiga hatua katika maendeleo ya Kijamii, Uchumi na Siasa zinazotatua Changamoto na matatizo ya watu watu

Hotuba Na Mawaidha

Hadhrat Masouma (A.Ş), Msimulizi Mkubwa na maarufu wa Ahadith za Mtume (saww)

Wasimulizi wa Hadithi za Mtume, “Muhaddith” kutoka kwa Mtume Muhammad (S.A.W.) na Maimamu Maasum (A.Ş) wanabeba haki kubwa juu ya shingo zao kwa ummah huu wa Kiislamu; na lau sio juhudi zao kubwa, mafundisho haya ya Kiislamu yasingeweza kufika kwetu. 486 more words

Habari Na Matukio

TUWE VIPI BAADA YA MFUNGO WA RAMADHANI?

Hii ni khutba ya kwanza ya sala ya ijumaa katika mwezi Shawwal, ijumaa ya kwanza baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani. Maulana Sheikh Hemedi Jalala Khatibu wa sala ya ijumaa Msikiti wa Ghadiir Kigogo Post Dar es Salaam Tanzania, amegusia swala la maadili na tabia njema ambazo zilikua ni darasa na malezi ambayo watu wamejifunza na kupambika nayo ndani ya mwezi wa ramadhani na kuelezea ya kuwa kuna wajibu wa kuendeleza tabia hizo baada ya ramadhani. 83 more words

Hotuba Na Mawaidha

TEGEMEO LA MWANADAMU BAADA YA KUANGUKA UJAMAA NA UBEPARI-2013

Ifuatayo ni maelezo aliyoyatoa Maulana Sheikh Hemedi Jalala juu kuhusiana na hotuba ya kiongozi wa Waislamu Ayatollah Sayyed Ali Khamenei (r) ya tarehe 01/05/2013 aliyoitoa katika mkutano na viongozi wa dini takriban 700 kutoka nchi mbalimbali duniani huko Tehran. 9 more words

Hotuba Na Mawaidha