Tags » HR

Thanksgiving Joy from HRJazzy

From my blog to you, Happy Friendsgiving!

I’ve received a lot of support, not only in the blog world, but from people who are HR Professionals, striving to become HR Professionals, Lawyers, and business professionals from all over. 176 more words

Thanksgiving Day and the Workplace

It’s Thanksgiving eve in the United States. A day filled with haste, anxiety, and last-minute shopping. Bags are being packed, homes are being cleaned and prepped, and even a little early holiday shopping game-planning is happening. 363 more words

HR

Đào tạo doanh nghiệp: Giữ chân người tài thế nào? - KynaBiz

Đào tạo doanh nghiệp: Giữ chân người tài thế nào? – KynaBiz

Xinh Truc

Đào tạo doanh nghiệp còn phải biết giữ chân người tài? Các doanh nghiệp nước ngoài và cả Việt Nam đều đang đối mặt với thực trạng: Tuyển dụng đã khó, giữ chân nhân viên càng khó hơn. 2,379 more words

Tạp Nham

Bài học tăng năng suất lao động từ một người Nhật

Bài học tăng năng suất lao động từ một người Nhật

Hirayama hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cải tiến phương thức làm việc cho các công ty. 2,543 more words

Tạp Nham

Câu chuyện chức danh

Câu chuyện chức danh

Trước nay, để xác định các mối quan hệ trong công việc, các tổ chức, doanh nghiệp thường đặt cho các mối quan hệ ấy những cái tên, còn được gọi là chức danh (job title) hay vai trò trong một dự án (project role). 1,228 more words

Tạp Nham

Chọn ứng viên có niềm đam mê

Chọn ứng viên có niềm đam mê

Việc đầu tiên thường khá đơn giản. Việc thứ hai có thể khó khăn hơn một chút nhưng với các bài kiểm tra về “trí tuệ cảm xúc” (EQ) được nhiều tổ chức tư vấn tuyển dụng thiết kế sẵn, doanh nghiệp cũng có thể giải quyết nhanh việc này. 1,027 more words

Tạp Nham